Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Mẫu 10 – CĐCT (Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị).doc)Mẫu 10 – CĐCT (Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị)Mr.Dung26 kB2017-05-14 09:182017-05-14 09:18
Download this file (Mẫu 11 – CĐCT (Phiếu nhận xét đảng viên dự bị).doc)Mẫu 11 – CĐCT (Phiếu nhận xét đảng viên dự bị)Mr.Dung25 kB2017-05-14 09:192017-05-19 02:44
Download this file (Mẫu 12 – CĐCT (Tổng hợp ý kiến đối vói người Đảng viên dự bị).doc)Mẫu 12 – CĐCT (Tổng hợp ý kiến đối vói người Đảng viên dự bị)Mr.Dung26 kB2017-05-14 09:202017-05-14 09:20
Download this file (Mẫu 13 – CĐCT (Nghị quyết chi bộ chuyển đảng chính thức).doc)Mẫu 13 – CĐCT (Nghị quyết chi bộ chuyển đảng chính thức)Mr.Dung27 kB2017-05-14 09:202017-05-14 09:20
Download this file (Mẫu 15 – CĐCT (Nghị quyết của đảng uỷ đề nghị chuyển đảng chính thức).doc)Mẫu 15 – CĐCT (Nghị quyết của đảng uỷ đề nghị chuyển đảng chính thức)Mr.Dung27 kB2017-05-14 09:212017-05-14 09:21
Download this file (Mẫu – ĐUK (Biên bản họp tổ công đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức).doc)Mẫu – ĐUK (Biên bản họp tổ công đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức)Mr.Dung25 kB2017-05-14 09:242017-05-14 09:24
Download this file (Mẫu – ĐUK (Nghị quyết họp BCH công đoàn trường đề nghị công nhận đảng viên chính thức).doc)Mẫu – ĐUK (Nghị quyết họp BCH công đoàn trường đề nghị công nhận đảng viên chínhMr.Dung26 kB2017-05-14 09:222017-05-14 09:22
Download this file (Mẫu – ĐUK (Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Đoàn TN).doc)Mẫu – ĐUK (Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Đoàn TN)Mr.Dung26 kB2017-05-14 09:222017-05-14 09:22
Download this file (Mẫu – ĐUK (Phiếu nhận xét của chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị).doc)Mẫu – ĐUK (Phiếu nhận xét của chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị)Mr.Dung26 kB2017-05-14 09:242017-05-14 09:24
Download this file (Mẫu – ĐUK (Tờ trình đề nghị công nhận đảng viên chính thức).doc)Mẫu – ĐUK (Tờ trình đề nghị công nhận đảng viên chính thức)Mr.Dung26 kB2017-05-14 09:252017-05-14 09:25
Download this file (Mẫu –Biên bản họp chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức.doc)Mẫu –Biên bản họp chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thứcMr.Dung32 kB2018-05-22 03:072018-05-22 03:07
Download this file (Mẫu –Biên bản họp Liên chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức.doc)Mẫu –Biên bản họp Liên chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức.docMr.Dung32 kB2018-05-22 03:082018-05-22 03:08
Download this file (Mẫu_11A_CĐCT_Báo cáo theo dõi tình hình đảng viên dự bị.doc)Mẫu_11A_CĐCT_Báo cáo theo dõi tình hình đảng viên dự bịMr.Dung31 kB2017-05-19 02:352017-05-19 02:35