HƯỚNG DẪN HỒ SƠ CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG VỀ NƠI CÔNG TÁC MỚI

Hồ sơ chuyển đảng đi gồm:

            1 - Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng (Đảng ủy làm);

            2 - Đơn xin chuyển sinh hoạt đến cơ sở mới (Đảng viên làm - Mẫu_01_CSHĐ. Đơn xin chuyển sinh hoạt đảng);

            3 - Bản kiểm điểm của đảng viên có đóng dấu xác nhận của đảng ủy (Đảng viên làm - Mẫu_02_CSHĐ. Bản tự kiểm điểm của đảng viên);

            4 - Biên bản họp chi bộ đồng ý cho chuyển sinh hoạt đảng (Chi bộ của đảng viên làm);

            5 - Hợp đồng hoặc quyết định tuyển dụng của cơ quan làm việc mới (Nơi đảng viên cần chuyển đến) (Bản photo);

            LƯU Ý:

            Trường hợp cơ quan (công ty) chuyển đến không có tổ chức đảng thì nơi xin chuyển đến sẽ là cấp ủy đảng cao nhất đang trực tiếp quản lý cơ quan (công ty) đó trên địa bàn.

            VD:

            + Tại Quận Tân Bình thì ghi trong đơn chuyển đến sinh hoạt đảng là "Đảng ủy Doanh nghiệp Tân Bình - Quận ủy Quận Tân Bình".

            +Tại Quận 8 thì ghi trong đơn chuyển đến sinh hoạt đảng là "Đảng ủy Doanh nghiệp quận 8 - Quận ủy quận 8".

            + Tất cả các quận còn lại ghi tương tự.

 CHI ỦY CHI BỘ SINH VIÊN HỌC SINH 2

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Mẫu_01_CSHĐ. Đơn xin chuyển sinh hoạt đảng.doc)Mẫu_01_CSHĐ. Đơn xin chuyển sinh hoạt đảngMr.Dung34 kB2017-05-19 02:082017-05-19 02:08
Download this file (Mẫu_02_CSHĐ. Bản tự kiểm điểm của đảng viên.doc)Mẫu_02_CSHĐ. Bản tự kiểm điểm của đảng viênMr.Dung29 kB2017-05-19 02:082017-05-19 02:08