A- THÔNG TIN CTXH SỐ 229
1  Nội dung công việc

Tham gia chương trình Hội thảo tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng cùng tập đoàn LOTTE
• Phần 1: Giới thiệu về Tập đoàn LOTTE
• Phần 2: Giới thiệu về chương trình Tuyển dụng lần thứ 11 của tập đoàn LOTTE
• Phần 3: Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng xin việc cho các bạn sinh viên năm cuối
• Phần 4: Giải đáp thắc mắc

 Các vị trí tuyển dung:

   1.  Quản lý ngành hàng siêu thị (nhiều ngành hàng thực phẩm nên sẽ phù hợp với các bạn học về thực phẩm)

   2.  Chuyên viên thu mua

   3.  Chuyên viên đào tạo

   4.  Thiết kế đồ họa

2  Thời gian   7h30 - 11h30, sáng thứ 3 ngày 25/4/2017
3  Địa điểm  Phòng A402
4  Số lượng  200 Sinh viên, ưu tiên sinh viên những năm cuối
5  Yêu cầu   - Đi đúng giờ, mặc đồng phục trường
  - SV ĐK thành công, nếu tụ ý huỷ không tham gia và không báo cáo sẽ bị trừ ngược số điểm CTXH tương ứng.
  - Để huỷ, vui lòng nt theo cấu trúc: "MSSV - HỌ TÊN - HUỶ ĐK CTXH SỐ 229" về hộp thư: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6  Người phụ trách  Thầy Nguyễn Văn Dung & Thầy Trần Văn Khương
7  Quyền lợi  Cộng điểm CTXH 10 Điểm /SV/ Nhóm 2,3
8  Ngày đăng kết quả ĐK  21/4/2017
 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 229
 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 229
(Mời các bạn vào đây để xem kết quả đăng ký)

Công tác xã hội - Nối vòng tay yêu thương!