A- THÔNG TIN CTXH SỐ 229
1  Nội dung công việc

Tham gia chương trình Hội thảo tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng cùng tập đoàn LOTTE
• Phần 1: Giới thiệu về Tập đoàn LOTTE
• Phần 2: Giới thiệu về chương trình Tuyển dụng lần thứ 11 của tập đoàn LOTTE
• Phần 3: Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng xin việc cho các bạn sinh viên năm cuối
• Phần 4: Giải đáp thắc mắc

 Các vị trí tuyển dung:

   1.  Quản lý ngành hàng siêu thị (nhiều ngành hàng thực phẩm nên sẽ phù hợp với các bạn học về thực phẩm)

   2.  Chuyên viên thu mua

   3.  Chuyên viên đào tạo

   4.  Thiết kế đồ họa

2  Thời gian   7h30 - 11h30, sáng thứ 3 ngày 25/4/2017
3  Địa điểm  Phòng A402
4  Số lượng  200 Sinh viên, ưu tiên sinh viên những năm cuối
5  Yêu cầu   - Đi đúng giờ, mặc đồng phục trường
  - SV ĐK thành công, nếu tụ ý huỷ không tham gia và không báo cáo sẽ bị trừ ngược số điểm CTXH tương ứng.
  - Để huỷ, vui lòng nt theo cấu trúc: "MSSV - HỌ TÊN - HUỶ ĐK CTXH SỐ 229" về hộp thư: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6  Người phụ trách  Thầy Nguyễn Văn Dung & Thầy Trần Văn Khương
7  Quyền lợi  Cộng điểm CTXH 10 Điểm /SV/ Nhóm 2,3
8  Ngày đăng kết quả ĐK  21/4/2017
 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 229
 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 229
(Mời các bạn vào đây để xem kết quả đăng ký)

Công tác xã hội - Nối vòng tay yêu thương!

 Đăng ký tham gia CTXH
   CTXH số 36/2019 - Hỗ trợ Trung tâm Quản lý chất lượng chuẩn bị cho kỳ thi cuối HK2 năm học 2018-2019
   CTXH số 35/2019 - Hỗ trợ phòng QLHK&ĐTSĐH sắp xếp không gian văn phòng
   CTXH số 34/2019 - Hỗ trợ công tác học vụ cho trung tâm ngoại ngữ 
   CTXH số 33/2019 - Hỗ trợ trung tâm thư viện dọn dẹp kho sách tại tầng hầm nhà A 
   CTXH số 32/2019 - Hỗ trợ công tác tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị
   CTXH số 30/2019 - Hỗ trợ công tác KSK định kỳ năm 2018-2019 (Phần 2) 
   CTXH số 29/2019 - Tham gia chào mừng 10 năm thực hiện Cuộc vận động “ Người VN ưu tiên dùng hàng VN” 
   CTXH số 27/2019 - Hỗ trợ tổ chức Hội diễn văn nghệ & Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 CT/TW của BCT 
   CTXH số 26/2019 - Hỗ trợ BCH Công đoàn trường tổ chức khai mạc Hội thao năm 2019 
   CTXH số 25/2019 - Hỗ trợ phòng CTSV&TTGD xử lý hồ sơ 
   CTXH số 24/2019 - Hỗ trợ trung tâm ngoại ngữ công tác học vụ, sắp xếp tài liệu 
   CTXH số 23/2019 - Hỗ trợ công tác KSK định kỳ năm 2018-2019 (Phần 1)
   CTXH số 22/2019 - Hỗ trợ Trung tâm thư viện sắp xếp thư viện
   CTXH số 21/2019 - Hỗ trợ Trung tâm dịch vụ dọn dẹp vệ sinh khuôn viên cơ sở 140 Lê Trọng Tấn
   CTXH số 20/2019 - Hỗ trợ Trung tâm thư viện tổ chức hoạt động chào mừng "Ngày sách Việt nam lần thứ 6"
 Xem thêm