Thắc mắc thường gặp về đánh giá rèn luyện (Đang cập nhật thông tin)
    Tại sao Sinh viên phải tham gia các hoạt động tích lũy điểm rèn luyện ?
    Những đối tượng nào thì được miễn tham gia và thủ tục xin miễn như thế nào?
    Những hoạt động nào được cộng điểm rèn luyện?
    Quy trình thực hiện các hoạt động đánh giá rèn luyện là gì?
    Những quy định cụ thể về việc tham gia các hoạt động tích lũy điểm rèn luyện bên ngoài trường?
    Những cá nhân, đơn vị nào có thể tổ chức hoạt động có tính điểm rèn luyện?
    Thắc mắc, bổ sung điểm rèn luyện như thế nào?
    Cán bộ lớp nên làm gì để tổ chức các hoạt động tích lũy điểm rèn luyện cho sinh viên trong lớp tham gia?
    Quy định về sử dụng kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên?
 Xem thêm