A- THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TÍCH LŨY ĐIỂM RÈN LUYỆN SỐ 03

 

 1. Nội dung

   Tham gia chương trình hội thảo "Ung thư - Mối lo không chỉ của người lớn tuổi'

 

 2. Thời gian

   7h30 - 11h15 sáng thứ 5 ngày 13/12/2018

 

 3. Địa điểm

  Hội trường C - Cơ sở chính 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú

 

 4. Số lượng

   350 SV (Nam & Nữ)

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công; Mặc đồng phục trường

 

 7. Điểm cộng

   Điểm rèn luyện: 4 Điểm/SV 

 

 8. Phụ trách

   Thầy Nguyễn Văn Dung - 0965454369

 

 9. Công bố kết quả ĐK

  Trước 16h30, ngày 09/12//2018

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA

 

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)