A- THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TÍCH LŨY ĐIỂM RÈN LUYỆN SỐ 04

 

 1. Nội dung

   Tham gia chương trình hội thảo "Kỹ năng khai thác mạng xã hội hiệu quả và truyền thông luật An ninh mạng"

 

 2. Thời gian

   7h30 - 11h15 sáng thứ 2 ngày 17/12/2018

 

 3. Địa điểm

  Hội trường C - Cơ sở chính 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú

 

 4. Số lượng

   350 SV (Nam & Nữ)

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công; Mặc đồng phục trường

 

 7. Điểm cộng

   Điểm rèn luyện: 4 Điểm/SV 

 

 8. Phụ trách

   Thầy Nguyễn Văn Dung - 0965454369

 

 9. Công bố kết quả ĐK

  Trước 16h30, ngày 14/12//2018

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA

 

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ

 (Hiện tại chưa có kết quả đăng ký)