A- THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TÍCH LŨY ĐIỂM RÈN LUYỆN SỐ 01 (CTXH 375)

 

 1. Nội dung

   Tham dự Hội nghị tuyên truyền pháp luật ATGT lần 1 năm 2018 - 7h30 - 11h10 

 

 2. Thời gian

   Sáng thứ 5 ngày 22/11/2018 (7h30 - 11h30)

 

 3. Địa điểm

  Hội trường C

 

 4. Số lượng

   300 SV (Nam & Nữ)

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công; Mặc đồng phục trường

 

 6. Phụ trách

  Thầy Nguyễn Văn Dung

 

 7. Điểm cộng

  Điểm CTXH: 10 điểm /SV / Buổi / I.2

   Điểm rèn luyện: 2 điểm /SV (Dự kiến)

 

 8. Công bố kết quả ĐK

  Trước 11h30, ngày 21/11/2018

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA

 

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ 

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)