In bài này
Chuyên mục: Đăng ký tham gia hoạt động cộng điểm RL
Lượt xem: 2780

 A- THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TÍCH LŨY ĐIỂM RÈN LUYỆN SỐ 07

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ công tác tổ chức Hội diễn văn nghệ & Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị

 

 2. Thời gian

  Ngày 08 - 15/5/2019

 

 3. Địa điểm

  Nhóm 1: Tham gia hỗ trợ sắp xếp âm thanh, ánh sáng, sân khấu - Tập trung 7h30 -11h00 sáng thứ 2 ngày 6/5/2019 tại HT.C

  Nhóm 2: Tham gia cổ vũ hội diễn văn nghệ - Tập trung 17h00 -22h00 tối thứ 4 ngày 8/5/2019 tại HT.C

  Nhóm 3: Tham gia cổ vũ hội diễn văn nghệ - Tập trung 17h00 -22h00 tối thứ 5 ngày 9/5/2019 tại HT.C

   Nhóm 4: Tham gia cổ vũ hội diễn văn nghệ - Tập trung 17h00 -22h00 tối thứ 6 ngày 10/5/2019 tại HT.C

  Nhóm 5: Tham gia cổ vũ hội diễn văn nghệ - Tập trung 17h00 -22h00 tối thứ 7 ngày 11/5/2019 tại HT.C

  Nhóm 6: Tham gia cổ vũ hội diễn văn nghệ - Tập trung 17h00 -22h00 tối Chủ nhật ngày 12/5/2019 tại HT.C

  Nhóm 7: Tham gia cổ vũ hội diễn văn nghệ - Tập trung 7h00 -12h00 sáng thứ 4 ngày 15/5/2019 tại HT.C

 

 4. Số lượng

   15 SV / Buổi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, mặc đồng phục trường, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Cộng 4 điểm rèn luyện đối với Nhóm 2 - Nhóm 7. Riêng nhóm 01 cộng hỗ trợ thêm 10 điểm CTXH & chỉ tuyển SV nam

 

 8. Phụ trách

   Cô Cô Nguyễn Thị Thu Thoa - 0989551488

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, chiều 05/5/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA 

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ 

 (Kết quả đăng ký phần 1) 

(Kết quả đăng ký phần 2)

 (Kết quả đăng ký phần 3)