A- THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TÍCH LŨY ĐIỂM RÈN LUYỆN SỐ 11

 

 1. Nội dung

  Hỗ trợ trung tâm thư viện công tác hướng dẫn phục vụ bạn đọc (Phần 2)

 

 2. Thời gian

  Ca 1: 8h00 -12h00 // Ca 2: 11h30 - 15h30 // Ca 3: 15h00 - 18h30

 

 3. Địa điểm

  Trung tâm thư viện mới

 

 4. Số lượng

   04 SV / Ca

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, mặc đồng phục trường, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Cộng 4 điểm rèn luyện đối /SV/Ca

 

 8. Phụ trách

   Cô Trần Kim  Châu

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, chiều 22/5/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA 

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ 

 (Mời các bạn CLICK vào đây để xem kết quả đăng ký)