DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA DẪN ĐOÀN ĐỊA CHỈ ĐỎ ĐỢT 1 NĂM 2019
Tham quan Ngã Ba Giồng: Các ngày 02, 04, 08, 10&12/4
Tham quan Văn Miếu Trấn Biên: Các ngày 01, 03, 05, 09 &11/4

Phụ trách điều động và sắp xếp SV dẫn đoàn: Thầy Trần Văn Khương - 0383103534

STT MSSV HỌ TÊN LỚP THỜI GIAN THAM GIA GHI CHÚ
Tập huấn 28/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4
1 2027160131 Nguyễn Nhật Thuý Hiền 07DHCM2 x                      
2 2024160254 Doãn Thị Phương Yến 07DHHD2 x                      
3 2004170304 Ngô Nguyễn Huỳnh Anh 08DHHH1 x                      
4 2003160113 Huỳnh Công Cường 07DHCK1 x                      
5 2002150075 Phan Công Thái 06DHDT4 x                      
6 2013170136 Lưu Thúy Quỳnh 08DHQT1 x                      
7 2006170013 Mai Thị Phương Chi 08DHTS2 x                      
8 2013170190 Võ Thị Trang 08DHQT1 x                      
9 2003150184 Đinh Hữu Thịnh 06DHCK3 x                      
10 2024170048 Nguyễn Lê Nhựt Kha 08DHHD3 x                      
11 2029180305 Trương Thị Ánh Tuyết 09DHAV2 x                      
12 2007160535 Nguyễn Thị Ngọc Hân 07DHKT3 x                      
13 2001160294 Phạm Hữu Ngọc 07DHTH4 x                      
14 2005150376 Nguyễn Lê Mai Thương 06DHTP1 x                      
15 2024160039 Huỳnh Diễm My 07DHHD1 x                      
16 2027160063 Nguyễn Thị Thu Thảo 07DHCM2 x                      
17 2006170040 Nguyễn Thị Thu Hoài 08DHTS2 x                      
18 2013160416 Nguyễn Thị Thanh Minh 07DHQT1 x                      
19 2022160007 Nguyễn Thị Lan Châu 07DHDB2 x                      
20 2031172058 Phan Lê Lệ Hồng 08DHQLMT x                      
21 2003160234 Trương Tuấn Sơn 07DHCK1 x                      
22 2024170071 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 08DHHD3 x                      
23 2007170418 Nguyễn Thị Thanh Tâm 08DHKT1 x                      
24 2022160120 Nguyễn Ngọc Hoa Tiên 07DHDB2 x                      
25 2013160431 Tăng Thị Minh Nguyệt 07DHQT2 x                      
26 2013180036 Nguyễn Thị Hồng My 09DHQT1 x                      
27 2013160196 Nguyễn Phiến 07DHQT2 x                      
28 2007170169 Nguyễn Thị Kim Thơ 08DHKT5 x                      
29 2022170006 Phí Nguyễn Phương Bắc 08DHDB3 x                      
30 2007160163 Lê Thảo Như 07DHKT1 x                      
31 2024170046 Trần Quốc Huy 08DHHD3 x                      
32 2007170134 Hồ Thị Cẩm Nhung 08DHKT3 x                      
33 2024170529 Nguyễn Thị Bích 08DHHD2 x                      
34 2005170315 Võ Thị Ngọc Ánh 08DHTP1 x                      
35 2013160430 Trần Thị Thúy Nguyên 07DHQT1 x                      
36 2024160006 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 07DHHD1 x                      
37 2024170035 Nguyễn Lê Ngọc Hạnh 08DHHD3 x                      
38 2006170101 Trần Thị Hoài Thương 08DHTS2 x                      
39 2013160132 Nguyễn Thị Thanh Ngân 07DHQT3 x                      
40 2013160297 Nguyễn Như Trinh 07DHQT2 x                      
41 2024170002 Lê Thị Kiều An 08DHHD3 x                      
42 2005170126 Đỗ Thị Nhung 08DHTP6 x                      
43 2007170390 Nguyễn Thị Huỳnh Như 08DHKT3 x                      
44 2024170083 Hồ Thị Yến Nhi 08DHHD3 x                      
45 2013180196 Nguyễn Thị Như Huỳnh 09DHQT1 x                      
46 2013170847 Hồ Thị Thu Trang 08DHQT2 x                     0344341546
47 2024170014 Trần Thị Kim Chi 08DHHD3 x                     0944932997
48 2024160161 Đoàn Thị Thanh Nhàn 07DHHD2 x                     0932061518
49 2008170259 Phạm Kim Ngân 08DHSH1 x                     0336258402
50 2022170289 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 08DHDB2 x                     0394643964
51 2022160104 Trần Minh Tặng 07DHDB2 x                     0347475588
52 2013170552 Mai Thị Diễm Trinh 08DHQT1 x                     0858250966

Mời các bạn đăng ký thời gian các buổi dẫn đoàn tham quan địa chỉ đỏ đợt 1 năm 2019 tại FORM bên dưới