DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA DẪN ĐOÀN ĐỊA CHỈ ĐỎ ĐỢT 1 NĂM 2019
Tham quan Ngã Ba Giồng: Các ngày 02, 04, 08, 10&12/4
Tham quan Văn Miếu Trấn Biên: Các ngày 01, 03, 05, 09 &11/4

Phụ trách điều động và sắp xếp SV dẫn đoàn: Thầy Trần Văn Khương - 0383103534

STT MSSV HỌ TÊN LỚP THỜI GIAN THAM GIA GHI CHÚ
Tập huấn 28/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4
1 2027160131 Nguyễn Nhật Thuý Hiền 07DHCM2 x                      
2 2024160254 Doãn Thị Phương Yến 07DHHD2 x                      
3 2004170304 Ngô Nguyễn Huỳnh Anh 08DHHH1 x                      
4 2003160113 Huỳnh Công Cường 07DHCK1 x                      
5 2002150075 Phan Công Thái 06DHDT4 x                      
6 2013170136 Lưu Thúy Quỳnh 08DHQT1 x                      
7 2006170013 Mai Thị Phương Chi 08DHTS2 x                      
8 2013170190 Võ Thị Trang 08DHQT1 x                      
9 2003150184 Đinh Hữu Thịnh 06DHCK3 x                      
10 2024170048 Nguyễn Lê Nhựt Kha 08DHHD3 x                      
11 2029180305 Trương Thị Ánh Tuyết 09DHAV2 x                      
12 2007160535 Nguyễn Thị Ngọc Hân 07DHKT3 x                      
13 2001160294 Phạm Hữu Ngọc 07DHTH4 x                      
14 2005150376 Nguyễn Lê Mai Thương 06DHTP1 x                      
15 2024160039 Huỳnh Diễm My 07DHHD1 x                      
16 2027160063 Nguyễn Thị Thu Thảo 07DHCM2 x                      
17 2006170040 Nguyễn Thị Thu Hoài 08DHTS2 x                      
18 2013160416 Nguyễn Thị Thanh Minh 07DHQT1 x                      
19 2022160007 Nguyễn Thị Lan Châu 07DHDB2 x                      
20 2031172058 Phan Lê Lệ Hồng 08DHQLMT x                      
21 2003160234 Trương Tuấn Sơn 07DHCK1 x                      
22 2024170071 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 08DHHD3 x                      
23 2007170418 Nguyễn Thị Thanh Tâm 08DHKT1 x                      
24 2022160120 Nguyễn Ngọc Hoa Tiên 07DHDB2 x                      
25 2013160431 Tăng Thị Minh Nguyệt 07DHQT2 x                      
26 2013180036 Nguyễn Thị Hồng My 09DHQT1 x                      
27 2013160196 Nguyễn Phiến 07DHQT2 x                      
28 2007170169 Nguyễn Thị Kim Thơ 08DHKT5 x                      
29 2022170006 Phí Nguyễn Phương Bắc 08DHDB3 x                      
30 2007160163 Lê Thảo Như 07DHKT1 x                      
31 2024170046 Trần Quốc Huy 08DHHD3 x                      
32 2007170134 Hồ Thị Cẩm Nhung 08DHKT3 x                      
33 2024170529 Nguyễn Thị Bích 08DHHD2 x                      
34 2005170315 Võ Thị Ngọc Ánh 08DHTP1 x                      
35 2013160430 Trần Thị Thúy Nguyên 07DHQT1 x                      
36 2024160006 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 07DHHD1 x                      
37 2024170035 Nguyễn Lê Ngọc Hạnh 08DHHD3 x                      
38 2006170101 Trần Thị Hoài Thương 08DHTS2 x                      
39 2013160132 Nguyễn Thị Thanh Ngân 07DHQT3 x                      
40 2013160297 Nguyễn Như Trinh 07DHQT2 x                      
41 2024170002 Lê Thị Kiều An 08DHHD3 x                      
42 2005170126 Đỗ Thị Nhung 08DHTP6 x                      
43 2007170390 Nguyễn Thị Huỳnh Như 08DHKT3 x                      
44 2024170083 Hồ Thị Yến Nhi 08DHHD3 x                      
45 2013180196 Nguyễn Thị Như Huỳnh 09DHQT1 x                      
46 2013170847 Hồ Thị Thu Trang 08DHQT2 x                     0344341546
47 2024170014 Trần Thị Kim Chi 08DHHD3 x                     0944932997
48 2024160161 Đoàn Thị Thanh Nhàn 07DHHD2 x                     0932061518
49 2008170259 Phạm Kim Ngân 08DHSH1 x                     0336258402
50 2022170289 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 08DHDB2 x                     0394643964
51 2022160104 Trần Minh Tặng 07DHDB2 x                     0347475588
52 2013170552 Mai Thị Diễm Trinh 08DHQT1 x                     0858250966

Mời các bạn đăng ký thời gian các buổi dẫn đoàn tham quan địa chỉ đỏ đợt 1 năm 2019 tại FORM bên dưới

                                   
 Tài liệu tham khảo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa  
    Ngân hàng câu hỏi viết bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa (Đang cập nhật)
    Sổ tay sinh viên Hufi năm học:  2013-2014; 2015-20162017-2018; 2018-2019 
    Danh mục tài liệu tham khảo cho Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2018 - 2019 
 Xem thêm