A- THÔNG TIN CTXH SỐ 377

 

 1. Nội dung

   Tham gia chương trình giao lưu khen thưởng các đội đoạt giải EUREKA năm 2018

 

 2. Thời gian

   Sáng thứ 6 ngày 30/11/2018 (8h30 - 11h30)

 

 3. Địa điểm

  Hội trường C

 

 4. Số lượng

   100 SV (Nam & Nữ)

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công; Mặc đồng phục trường

 

 6. Phụ trách

  Thầy Phạm Thái Sơn

 

 7. Điểm cộng

   Điểm rèn luyện: 2 điểm /SV

 

 8. Công bố kết quả ĐK

  Trước 11h30, ngày 29/11/2018

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 377

 

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 377

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)