A- THÔNG TIN CTXH SỐ 379

 

 1. Nội dung

   Tham gia hỗ trợ công tác truyền thông sự kiện của Trường

 

 2. Thời gian

   Từ ngày 6/12-10/12 (Sáng 7h15 - 11h15; Chiều 13h15 - 16h15)

 

 3. Địa điểm

  Cơ sở chính 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú (Nhóm 1: Phòng máy trung tâm CNTT + Nhóm 2: Nhà D)

 

 4. Số lượng

   300 SV (Nam & Nữ)

 

 5. Yêu cầu

  Ưu tiên có Laptop;

  Biết dùng mạng xã hội;

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công; Mặc đồng phục trường

 

 7. Điểm cộng

   Điểm rèn luyện: 4 Điểm/SV 

 

 8. Phụ trách

   Thầy Nguyễn Văn Dung - 0965454369

 

 9. Công bố kết quả ĐK

  Trước 16h30, ngày 05/12//2018

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 379

 

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 379

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)