A- THÔNG TIN CTXH SỐ 380

 

 1. Nội dung

  Tham gia hỗ trợ công tác học vụ của Trung tâm Thư viện và trung tâm Quản lý chất lượng

 

 2. Thời gian

  Từ ngày 11/12/2018 - 05/01/2019 (Sáng 7h15 - 11h15; Chiều 13h15 - 16h15)

 

 3. Địa điểm

  Trung tâm QLCL và Trung tâm Thư viện (140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú)

 

 4. Số lượng

   07 SV/Buổi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công; Mặc đồng phục trường

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV/Buổi

 

 8. Phụ trách

   Thầy Đào Công Thành (TT QLCL) & Cô Trần Kim Châu (TT Thư viện)

 

 9. Công bố kết quả ĐK

  Trước 11h30, ngày 11/12//2018

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 380

 

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 380

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)