A- THÔNG TIN CTXH SỐ 384

 

 1. Nội dung

  Tham gia hỗ trợ công tác học vụ của Trung tâm Thư viện 

 

 2. Thời gian

  Từ ngày 04/01/2019 - 18/01/2019 (Sáng 7h15 - 11h15; Chiều 13h15 - 16h15)

 

 3. Địa điểm

  Trung tâm Thư viện (140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú)

 

 4. Số lượng

   03 SV/Buổi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công; Mặc đồng phục trường

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV/Buổi

 

 8. Phụ trách

   Cô Huỳnh Thị Kim Cúc (TT Thư viện)

 

 9. Công bố kết quả ĐK

  Trước 11h30, ngày 03/01/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 384

 

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 384

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)