A- THÔNG TIN CTXH SỐ 385

 

 1. Nội dung

  Tham gia hỗ trợ công tác học vụ của phòng Công tác Sinh viên & TTGD

 

 2. Thời gian

  Từ ngày 08/01/2019 - 11/01/2019 (Sáng 8h00 - 11h15; Chiều 13h15 - 16h15)

 

 3. Địa điểm

  Phòng Công tác Sinh viên & TTGD (140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú)

 

 4. Số lượng

   06 SV/Buổi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công; Mang theo Laptop

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV/Buổi

 

 8. Phụ trách

   Thầy Nguyễn Văn Dung

 

 9. Công bố kết quả ĐK

  Trước 11h30, sáng mai, thứ 7 ngày 05/01/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 385

 

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 385

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)

                                   
 Tài liệu tham khảo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa  
    Ngân hàng câu hỏi viết bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa (Đang cập nhật)
    Sổ tay sinh viên Hufi năm học:  2013-2014; 2015-20162017-2018; 2018-2019 
    Danh mục tài liệu tham khảo cho Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2018 - 2019 
 Xem thêm