A- THÔNG TIN CTXH SỐ 385

 

 1. Nội dung

  Tham gia hỗ trợ công tác học vụ của phòng Công tác Sinh viên & TTGD

 

 2. Thời gian

  Từ ngày 08/01/2019 - 11/01/2019 (Sáng 8h00 - 11h15; Chiều 13h15 - 16h15)

 

 3. Địa điểm

  Phòng Công tác Sinh viên & TTGD (140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú)

 

 4. Số lượng

   06 SV/Buổi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công; Mang theo Laptop

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV/Buổi

 

 8. Phụ trách

   Thầy Nguyễn Văn Dung

 

 9. Công bố kết quả ĐK

  Trước 11h30, sáng mai, thứ 7 ngày 05/01/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 385

 

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 385

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)