A- THÔNG TIN CTXH SỐ 02

 

 1. Nội dung

  Tham gia hỗ trợ trung tâm thư viện di dời kho sách vào ngày 24/2/2019

 

 2. Thời gian

  Ngày 24/2/2019 (Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 12h30 - 16h30)

 

 3. Địa điểm

  Trung tâm thư viện (Tầng trệt nhà A, 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú)

 

 4. Số lượng

   50 SV/Buổi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV/Buổi

 

 8. Phụ trách

   Cô Trần Kim Châu

 

 9. Công bố kết quả ĐK

  Trước 16h30, chiều 22/2/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 02

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 02

 (Hiện tại ĐÃ có kết quả đăng ký)