A- THÔNG TIN CTXH SỐ 16

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ công tác tổ chức cuộc thi công nghệ chế biến sau thu hoạch

 

 2. Thời gian

  Thứ 5 ngày 12/4/2019 (Sáng 9h00 - 11h30; Chiều 14h30 - 16h30)

 

 3. Địa điểm

  Phòng Quản lý khoa học và đào tạo sau đại học (Nhà C tầng trệt)

 

 4. Số lượng

   10 SV/ Buổi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV/Buổi

 

 8. Phụ trách

   Cô Nguyễn Thị Anh Thư

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, chiều 10/4/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 16

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 16

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)