A- THÔNG TIN CTXH SỐ 17

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ công tác tổ chức và tham gia cuộc thi công nghệ chế biến sau thu hoạch

 

 2. Thời gian

  Thứ 6 ngày 12/4/2019 (Sáng 7h00 - 11h30)

 

 3. Địa điểm

  Nhóm 01: 10 SV hỗ trợ công tác tổ chức, tập trung 7h00 tại phòng QLKH & Đào tạo SĐH (Nhà C tầng trệt)

  Nhóm 02: 150 SV tham gia cổ vũ hội thi, tập trung 7h00 tại Hội trường C

 

 4. Số lượng

   10 SVtham gia công tác hỗ trợ và 150 SV tham gia cổ vũ hội thi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, mặc đồng phục trường, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV/Buổi đối với nhóm 1, cộng 2 điểm rèn luyện đối với nhóm 2

 

 8. Phụ trách

   Cô Phù Thị Ngọc Giàu - Nhân viên phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, chiều 11/4/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 17

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 17

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)