A- THÔNG TIN CTXH SỐ 17

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ công tác tổ chức và tham gia cuộc thi công nghệ chế biến sau thu hoạch

 

 2. Thời gian

  Thứ 6 ngày 12/4/2019 (Sáng 7h00 - 11h30)

 

 3. Địa điểm

  Nhóm 01: 10 SV hỗ trợ công tác tổ chức, tập trung 7h00 tại phòng QLKH & Đào tạo SĐH (Nhà C tầng trệt)

  Nhóm 02: 150 SV tham gia cổ vũ hội thi, tập trung 7h00 tại Hội trường C

 

 4. Số lượng

   10 SVtham gia công tác hỗ trợ và 150 SV tham gia cổ vũ hội thi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, mặc đồng phục trường, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV/Buổi đối với nhóm 1, cộng 2 điểm rèn luyện đối với nhóm 2

 

 8. Phụ trách

   Cô Phù Thị Ngọc Giàu - Nhân viên phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, chiều 11/4/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 17

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 17

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)

                                   
 Tài liệu tham khảo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa  
    Ngân hàng câu hỏi viết bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa (Đang cập nhật)
    Sổ tay sinh viên Hufi năm học:  2013-2014; 2015-20162017-2018; 2018-2019 
    Danh mục tài liệu tham khảo cho Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2018 - 2019 
 Xem thêm