A- THÔNG TIN CTXH SỐ 18

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ công tác sắp xếp, dọn dẹp và bố trí không gian văn phòng tổ chức hội thảo tại thư viện

 

 2. Thời gian

  Thứ 3 ngày 16/4/2019 (Sáng 9h00 - 11h00)

 

 3. Địa điểm

  Tập trung tại phòng C.101 (Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học, nhà C tầng trệt)

 

 4. Số lượng

   15 SV nam

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV/Buổi

 

 8. Phụ trách

   Cô Nguyễn Thị Anh Thư 

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, chiều 14/4/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 18

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 18

 (Hiện tại chưa có kết quả đăng ký)