A- THÔNG TIN CTXH SỐ 32

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ công tác dọn dẹp sân khấu tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị

 

 2. Thời gian

   Tập trung: 11h00 - 12h30, sáng thứ 4 ngày 15/5/2019, tại Hội trường C

 

 3. Địa điểm

  Tập trung tại phòng CTSV&TTGD

 

 4. Số lượng

   15 SV Nam

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 20 Điểm/SV

 

 8. Phụ trách

   Cô Nguyễn Thị Thu Thoa - 0989551488

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 11h30, ngày 14/5/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 32

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 32

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)