A- THÔNG TIN CTXH SỐ 33

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ trung tâm thư viện dọn dẹp kho sách tại tầng hầm nhà A

 

 2. Thời gian

   Tập trung 13h30 - 17h30, chiều ngày 17/5/2019

 

 3. Địa điểm

   Tập trung tại tiền sảnh trung tâm thư viện mới

 

 4. Số lượng

   15 SV , ưu tiên SV Nam

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV

 

 8. Phụ trách

   Cô Trần Kim Châu

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 11h30, ngày 14/5/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 33

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 33

 (Mời các bạn CLICK vào đây để xem kết quả đăng ký)