A- THÔNG TIN CTXH SỐ 37

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ BCH Công đoàn trường tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi cho con em CBVC

 

 2. Thời gian

   16h00, chiều thứ 7 ngày 01/6/2019

 

 3. Địa điểm

   Hội trường C

 

 4. Số lượng

   10 SV/Buổi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV

 

 8. Phụ trách

   Cô Đào Thị Mỹ Linh

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, ngày 30/5/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 37

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 37

 (Mời các bạn CLICK vào đây để xem kết quả đăng ký)