A- THÔNG TIN CTXH SỐ 38

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ phòng CTSV&TTGD xử lý công tác học vụ (Phần 1)

 

 2. Thời gian

   Sáng: 8h00 - 11h15; Chiều 13h30 - 16h30, Thứ 2 - Thứ 6

 

 3. Địa điểm

   Phòng CTSV&TTGD

 

 4. Số lượng

   4 SV/Buổi

 

 5. Yêu cầu

  Có laptop; Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV

 

 8. Phụ trách

   Thầy Trần Văn Khương

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, ngày 29/5/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 38

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 38

 (Mời các bạn CLICK vào đây để xem kết quả đăng ký)