A- THÔNG TIN CTXH SỐ 40

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ một số hoạt động của công đoàn trường, Trung tâm Quản lý chất lượng

 

 2. Thời gian & Địa điểm

   I/ Nhóm 1: Hỗ trợ Công đoàn trường tổ chức bế mạc Hội thao Hufi 2019 - Tập trung 9h00, sáng chủ nhật ngày 16/6/2019 tại sân bóng đá Dạ Phi Cơ - Phụ trách: Thầy Nguyễn Minh Trung - 0938038990
II/ Nhóm 2: Hỗ trợ công tác tổ chức ngày hội tuyển dụng cùng Golden Gate - Phụ trách: Thầy Nguyễn Văn Dung - 0965454369
   Nhóm 2.1: Tập trung: 14h00, chiều thứ 6 ngày 14/6/2019 tại phòng CTSV&TTGD 
   Nhóm 2.2: Tập trung: 7h00, sáng thứ 7 ngày 15/6/2019 tại Hội trường C
III/ Nhóm 3: Hỗ trợ TT Quản lý chất lượng nhập dữ liệu thống kê - Yêu cầu có Laptop, Tập trung: Phòng C.305 - từ ngày 14/06/2019 – 21/06/2019 (Buổi sáng: 07h30 – 11h00; Buổi chiều: 13h30 – 16h30) - Phụ trách: Cô Nguyễn Hữu Dung - 0946826094

 

 3. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 4. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV

 

 5. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, chiều nay, thứ 5 ngày 13/6/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 40

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 40

 (Hiện tại chưa có kết quả đăng ký)