A- THÔNG TIN CTXH SỐ 232
1  Nội dung công việc  Hỗ trợ Trung tâm CNTT chuẩn bị công tác tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
2  Thời gian  Từ ngày 4-12/5/2017(Trừ Chủ nhật)
3  Địa điểm Trung tâm CNTT - Tầng trệt nhà A
4  Số lượng  02 SV/Buổi
5  Yêu cầu  Mặc đồng phục trường, đi đúng giờ (Sáng: 7h15-11h15; Chiều: 13h15-16h15)
6  Người phụ trách  Cô Nguyễn Thị Nở
7  Điểm cộng  10 điểm/Buổi/Nhóm 1
8  Ghi chú  
9  Ngày đăng kết quả ĐK  Sáng thứ 5 ngày 4/5/2017
 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 232
 
C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 232
  (Mời các bạn vào đây để xem kết quả đăng ký)
                                   
 Tài liệu tham khảo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa  
    Ngân hàng câu hỏi viết bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa (Đang cập nhật)
    Sổ tay sinh viên Hufi năm học:  2013-2014; 2015-20162017-2018; 2018-2019 
    Danh mục tài liệu tham khảo cho Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2018 - 2019 
 Xem thêm