A- THÔNG TIN CTXH SỐ 232
1  Nội dung công việc  Hỗ trợ Trung tâm CNTT chuẩn bị công tác tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
2  Thời gian  Từ ngày 4-12/5/2017(Trừ Chủ nhật)
3  Địa điểm Trung tâm CNTT - Tầng trệt nhà A
4  Số lượng  02 SV/Buổi
5  Yêu cầu  Mặc đồng phục trường, đi đúng giờ (Sáng: 7h15-11h15; Chiều: 13h15-16h15)
6  Người phụ trách  Cô Nguyễn Thị Nở
7  Điểm cộng  10 điểm/Buổi/Nhóm 1
8  Ghi chú  
9  Ngày đăng kết quả ĐK  Sáng thứ 5 ngày 4/5/2017
 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 232
 
C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 232
  (Mời các bạn vào đây để xem kết quả đăng ký)