Tập thể chi bộ Sinh viên Học sinh 2, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Quyết định thành lập Chi ủy Chi bộ Sinh viên Học sinh 2

 
Chi bộ Sinh viên Học sinh 2 "Đoàn kết - Đổi mới - Thắng lợi"

            Chi bộ Sinh viên Học sinh 2 (SVHS2) được thành lập theo Quyết định số 40 QĐ/ĐU-DCT ngày 20/3/2014 của Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tách ra từ Chi bộ Sinh viên Học sinh.

            Dưới sự chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ của Đảng ủy trường đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, Chi bộ SVHS2 thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động liên quan đến học sinh sinh viên, theo dõi và nắm bắt tư tưởng chính trị, định hướng giáo dục đạo đức lối sống của HSSV, tham mưu cho Đảng ủy Nhà trường về các vấn đề liên quan đến sinh viên trong trường nói chung và trực tiếp tại một số đơn vị nói riêng như Khoa Công nghệ Thực phẩm, Khoa Công nghệ Hoá học, Khoa Công nghệ Thuỷ sản.

             Khi thành lập Chi bộ SVHS2 có 16 đồng chí, trong đó chính thức 12 đồng chí và dự bị 04 đồng chí. Trải qua 2 năm phát triển, số đảng viên hiện nay là 35 đồng chí trong đó: 23 đảng viên chính thức, 12 đảng viên dự bị.

              Năm 2016, tập thể Chi bộ vinh dự được bình xét tập thể trong sạch, vững mạnh xuất sắc.

Thực hiện theo Điều 24 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI; Căn cứ trên hướng dẫn của Đảng uỷ trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại hội chi bộ Sinh viên Học sinh 2 nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã diễn ra ngày 29 tháng 04 năm 2017.

             Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đại hội cũng đã tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua.

            Đại hội cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2017 - 2020, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu như đã được nêu trong Nghị quyết của Đại hội vừa được thông qua. Đồng thời đại hội cũng đã bầu ra Chi ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ.

             Tập thể Chi bộ thống nhất cao, tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung công tác như Nghị quyết Đại hội đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong các năm học tiếp theo của nhà trường./.

             Ban chấp hành Chi ủy chi bộ qua các thời kỳ:

              BCH nhiệm kỳ 2015- 2017:

                     Bí thư: Đ/c Cao Xuân Thủy

                     Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Văn Dung

                     Chi ủy viên: Đ/c Bùi Thị Yến Lê

              BCH nhiệm kỳ 2015- 2017:

                     Bí thư: Đ/c Nguyễn Văn Dung

                     Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Nga

                     Chi ủy viên: (Khuyết)