Trả lời:

1. Đối với sinh viên các khoá: 02DH, 03DH; 12CD, 13CD; 05CDN, 06CDN; 31TC, 32TC (Tốt nghiệp từ 2016 trở về trước) thực hiện theo quy định sau:

- Sinh viên phải đủ điều kiện về điểm GDNN&CTXH theo quy định thì mới được cấp chứng chỉ GDNN&CTXH.

- Sinh viên phải có chứng chỉ GDNN&CTXH thì mới được lấy bằng tốt nghiệp chính thức.

- Lệ phí cấp chứng chỉ: 50.000 đ/SV, nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính.

- Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ (Chính thức và dự kiến) xem tại đây.

- Địa điểm nhận chứng chỉ: Phòng Công tác Chính trị & HSSV - Tầng trệt nhà E trong giờ hành chính (7h00-11h30; 13h00-16h30). Khi đi mang theo thẻ SV và biên lai nộp lệ phí cấp chứng chỉ.

2. Đối với Sinh viên các hệ tốt nghiệp từ năm 2017 trở đi thực hiện theo quy định sau:

 - Sinh viên phải đủ điều kiện về điểm CTXH thì mới được lấy bằng tốt nghiệp. 

- Sinh viên đủ điểm CTXH sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành môn học GDNN&CTXH thay thế cho chứng chỉ GDNN&CTXH.

- Lệ phí cấp chứng nhận:Thực hiện theo thông báo số 175/TB-DCT về việc thay thế chứng chỉ bằng chứng nhận môn học GDNN&CTXH

- Danh sách sinh viên được cấp chứng nhận (Chính thức và dự kiến) xem tại đây.

3. Thời điểm công bố danh sách và cấp giấy chứng nhận cho sinh viên hoàn thành môn học GDNN&CTXH:

- Hàng năm nhà trường đều tiến hành xét và cấp chứng chỉ/Chứng nhận cho những sinh viên đã  tích lũy đủ điểm và hoàn thành môn học GDNN&CTXH theo quy định.

- Thời gian: Tương ứng vào các đợt xét và làm lễ tốt nghiệp trong năm (Thời điểm chốt danh sách CTXH vào 30/4).

 

 

                                   
 Tài liệu tham khảo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa  
    Ngân hàng câu hỏi viết bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa (Đang cập nhật)
    Sổ tay sinh viên Hufi năm học:  2013-2014; 2015-20162017-2018; 2018-2019 
    Danh mục tài liệu tham khảo cho Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2018 - 2019 
 Xem thêm