1 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN 1, TP HCM

 

Đoàn từ thiện Minh Tâm - Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM

Address: 106C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3920 0862

Website: www.tuthienminhtam.org

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hội Bảo Trợ Người Tàn Tật & Trẻ Mồ Côi TP HCM.

Address: 33B Phùng Khắc Khoan, Phường Ða Kao, Quận 1, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3827 3045

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hội Bảo Trợ Người Tàn Tật & Trẻ Mồ Côi Việt Nam - Văn Phòng 2.

Address: 223 Lý Tự Trọng, Phường Bình Thạnh, Quận 1, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3822 0202

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam - Red Cross Vietnam.

Address: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3839 1271

Website: www.redcross.org.vn

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mái Ấm Hướng Dương.

Address: 184 Phan Văn Khỏe, Phường 5, Quận 1, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3960 1109

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mái Ấm Tre Xanh.

Address: 40/34 Calmette, Phường NTB, Quận 1, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3821 0199

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quán Cơm Xã hội cầu Ông Lãnh.

Address: 156X Bến Chương Dương, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3837 1918

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trại trẻ em tàn tật - Disable Children House.

Address: 284 Cống Quỳnh, Phuờng Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3839 2722

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em Mồ Côi & Bụi Ðời Khánh Hội (CEPORER).

Address: 82 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3823 8160

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Trung Tâm Phát Huy.

Address: 27A/1 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường TĐ, Quận 1, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3848 3573

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Tương Lai.

Address: 27A2 Trần Nhật Duật, Quận 1, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3845 3589

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường vừa học vừa làm 15 Tháng 5 - The 15 May School

Address: 245 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3837 7591 - Fax(08) 3920 4757

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UNICEF Viet Nam

Address: Unit 1406, Suh Wah Tower, Quận 1, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3821 9413 - Fax(08) 821 9415

Website: www.unicef.org/vietnam

 

2 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN 2, TP HCM

 

Hiệp Hội Asia - Eurasia

Address: 216/10 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 38325803

Website: hiephoiasia.eqs.vn

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhà Tình Thương Chùa Diệu Giác 

 

Address: 177 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3740 0530 - Fax(08) 3740 0640

Website:www.orphaned.org

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường chuyên biệt Thảo Điền - Specialized School.

Address: 91 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3512 4592


3 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN 3, TP HCM

 

Gia đình Tình thương Tê - Phan

Address: 359/ 51F Lê Văn Sĩ, Phường 12, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3935 1660

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bác Ái Phanxicô - Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Address: 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3931 6322

Website: www.trungtammucvudcct.com/web/bacaiphanxico.php

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Câu Lạc Bộ Trẻ Em Ga Sài Gòn.

Address: 16/99 - 16/101 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3931 1673

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dự án Tương Lai Thầy chủ nhiệm: Trần Minh Hải (Di động 0989 393 246).

Address: 280/10 Cách mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3824 9497 - Fax(08) 3824 9497

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hiệp Hội Bảo trợ Trẻ em Christina Noble - Christina Noble Children's Foundation

Address : 38 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3932 6484

Website: www.cncf.org/vietnam/aboutvietnam.asp

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo TP HCM - Association Pour L'Assistance Aux Indigents Malades

Address: 24 đường Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3930 9696 - Fax(08) 3930 9458

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lớp học tình thương Dục Đức.

Address: 210/18/2 Cách mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3935 0112

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mái Ấm Ánh Sáng

Address: 80/76 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3931 3837

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mái Ấm Nhị Xuân 1.

Address: 373/14 Cách mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3885 3719

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quán cơm từ thiện Thiện Tâm 

Address: tại đầu cầu Lê Văn Sỹ, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quỹ Từ thiện VinaGame - VinaGame Foundation 

Address: 459B Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3832 8426 Ext 217

Website: www.vinagame.com.vn/vng/tintuc/chitiet.73.1.hangngay.html

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saigon Children's Charity 

Address: 59 Trần Quốc Thảo, Ward 7, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3930 3502 - Fax(08) 3930 3503

Website: www.saigonchildren.com

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tổ Chức Từ Thiện Đông Tây Hội Ngộ - East Meets West Foundation (EMW)

Address: 57F Tu Xuong Street, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam


Phone(08) 3290 7374 - Fax(08) 3932 1502

Website: www.eastmeetswest.org

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trung Tâm Bảo Trợ Dạy Nghề, Tạo Việc Làm cho Người Tàn Tật 

Address: 215 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3932 6944 -  (08) 932 6906

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng & Trợ Giúp Trẻ Tàn Tật.

Address: 38 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3932 5786

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Tương Lai.

Address: 290/14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone(08) 3848 27604 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN 4, TP HCM

 

Mái Ấm Bình Minh

Address: 108 Đường số 6, Phường 4, Quận 4, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3940 1316

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trung Tâm Bảo Trợ Khuyết Tật - Disable Sponsoring Center.

Address: 91 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3940 1282

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Vừa Học Vừa Làm 1/6 - 1st June vocational school.

Address: 107 Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3940 45735 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN 5, TP HCM

 

Hội Bảo Trợ Giáo Dục Hoa Văn.

Address: 66 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3855 1442

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhóm Người Đồng Hành

Address: 27 Nguyễn Ngọc Thạch, Phường 4, Quận 5, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone:(08) 3855 0406

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Khuyết Tật Tương Lai.

Address: 27-29 Ngô Quyền, Phường 10, Quận 5, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 355 2429 - Fax:(08) 3950 7590

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Tương Lai.

Address: 28 Trần Xuân Hòa, Phường 7, Quận 5, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3950 9159

 

6 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN 6, TP HCM

 

Nhà Tình Thương.

Address:156 Chu Văn An, Phường 2, Quận 6, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone:(08) 3857 2978

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Hy Vọng Quận 6.

Address: 241/44/ 75A Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3751 0015

 

7 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN 7, TP HCM

 

Mái Ấm Hoa Hồng Nhỏ.

Address: 55/ 2 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiếng, Quận 7, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3872 0308

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quỹ Hổ Trợ Cộng Đồng Lawrence Sting.

Address: 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3411 3949

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quỹ từ thiện Nâng bước Tuổi Thơ - Hỗ trợ phẫu thuật cho các trẻ em nghèo bất hạnh.

Address: 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: 0903 035 030

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi Long Hoa.

Address: 1250/ 41 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3785 1881

 

8 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN 8, TP HCM

 

Chùa Lâm Quang Nuôi Dưỡng Người Già Cơ Cực bị Con Cháu Hắt Hủi

Ngôi nhà chung của những mảnh đời cơ cực, gần đất xa trời, bị con cháu hắt hủi, ghẻ lạnh đều được cưu mang.

Address: 301-117H/ 70 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3854 9467


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mái Ấm Quận 8.

Address: 73/10 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3850 2088

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhà Mở Niềm Tin

Address: 122 Bến Cần Giuộc, Phường 11, Quận 8, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3854 7363

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhà nuôi người già - The elderly keeping house.

Address: 71 Liên Tỉnh 5, Phường 5, Quận 8, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3850 4622

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Từ Thiện Phật Giáo - Chùa Thường Quang

Address: 2A Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3876 1620


9 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN 9, TP HCM


US - Vietnam People to People Entre Aid Mission FoundationAddress: 32 Quang-Trung Street, Phuong Hiep Phu, District 9, Ho Chi Minh City, VietnamPhone: (08) 3730 8718

 

10 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN 10, TP HCM

 

Mái Ấm Bừng Sáng

Address: 266/5 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3927 0537

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mái ấm Cô Đơn (mồ côi) - Lonely home (orphanage).

Address: 57B/500 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, Sài Gòn - TP HCM, Việt NamPhone (08) 3832 3669

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SCVNLive - Vì Tuổi Thơ Việt Nam

Address: 269 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone 0903 981 120

Website: www.scvnlive.net

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tổ ấm ánh sáng nữ - Female Light home.

Address: H1 ter Bạch Mã, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3865 9135

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tổ chức Từ Thiện của nước Bỉ cho người tàn tật - Hadicap International Belgium

Address: 133/ 5 Hòa Hưng, Phường 4, Quận 10, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3863 3227

Website: www.hivietnam.org

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Khiếm Thị - Nguyễn Đình Chiểu.

Address: 184 Nguyễn Chí Thanh, Quận 10, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Khiếm Thị - Nguyễn Tri Phương

Address: 266/227 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam


 11 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN 11, TP HCM

 

Trường Dạy Trẻ Em Khuyết Tật Quận 11.


Address: 275/6/7 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3863 8254


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Vì Ngày Mai

Address: 218 Phó Cơ Điền, Phường 6, Quận 11, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3854 6918


 

12 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN 12, TP HCM

 

Tỳ Kheo Thích Trí Anh - Chùa Thiên Linh Nuôi Chú Tiểu Mồ Côi.

Address: 18/4 Ðường Hà Huy Giáp, Khu Phố 3, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3712 409

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phòng Khám Bệnh miễn phí Chùa Tường Quang

Address: 19/9 Phan Văn Hớn, Tân Quới, Quận 12, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3883 3751

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trung Tâm Dưỡng Lão, Bảo Trợ Người Già Tàn Tật.

Address: 3E, Ấp 5, Phường Thanh Xuân, Quận 12, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3891 9007

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trung Tâm Dưỡng Lão, Bảo Trợ Người Già Tàn Tật.

Address: 3E KP2 Tô Ngọc Hân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trung Tâm Nuôi Dưỡng, Bảo Trợ Người Già & Tàn tật Thanh Lộc.

Address: 3E, Khu Phố 2, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật - Disable children school.

Address: 37 Tô Lý - Khu phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

 

Phone (08) 3716 9219


13 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN TÂN PHÚ, TP HCM

 

 

Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương (Văn Phòng) - Que Huong Charity Center 

Address: 17/15/11 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3847 3025 - Fax: (08) 3847 3767

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mái Ấm Thiên Ân (trẻ khiếm thị) - Thien An home (blind children).

Address 122 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân Quý, Tân Phú, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3847 2406


14 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN BÌNH TÂN, TP HCM


Nhà May Mắn - Maison Chance

Address: 06/17 đường Tân Kỳ Tân Quý, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3875 5171 - Fax (08) 3875 5171

Website www.maison-chance.org

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trung Tâm Chắp Cánh - Take Wings Center

Address: 19A đường số 1, khu phố 9, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3265 9566 - Fax: (08) 3767 0434

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mái Ấm Huynh Đệ Như NghĩaAddress: 276/4 Nguyễn Thị Tú, Bình Tân, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3425 1376

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Nhóm Chung Một Tấm Lòng - Nhóm trưởng: Nguyễn Thanh Vân. Di Động 0958 060 358.

 Address: 392/1 Khu Phố 1, Phường An Lạc, Bình Tân, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

 Phone: (08) 3752 1178

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Nuôi Mồ Côi

 Address: 6/52/1 Tổ 113, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

 Phone (08) 3705 4225

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN TÂN BÌNH, TP HCM

 

Chương Trình Ai Là Anh Em Tôi

Giúp đỡ người bệnh phong người nghèo khổ, bệnh tật.

Phụ Trách: LM Vincent Nguyễn Bá Quý, Tu Viện Đắc Lộ.

Address: 97 Trường Chinh, Phường 12, Tân Bình, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3949 0713

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mái Ấm Tân Bình

Address: 261/ 1A Đồng Đen, Phường 14, Tân Bình, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3849 2950

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Chí Hòa

Address: 245/ 45 Bành Văn Trân, Phường 7, Tân Bình, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3864 0349

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhà Tình Thương (trẻ mồ côi, bại liệt) - Mercy home (orphants & paralysed children)

Address: 310/48 Lạc Long quân, Phường 8, Tân Bình, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3861 6073

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhóm Miss Chút Xíu Team - Nhóm trưởng Bùi Quốc Cường 0909 762 300.

Address: 1007/72 Lạc Long Quân, Phường 11, Tân Bình, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: 0909 762 300

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Bình Minh (trè em chậm phát triền, bệnh Down) - Sunrise school (underdeveloped & Down children)

Address: 4/3A Nguyễn Thái Học, Phường 17, Tân Bình, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam


Phone (08) 3812 7203


16 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN THỦ ĐỨC, TP HCM


Bếp Ăn Từ Thiện (Quán Vợ Thằng Đậu)

Address: 40 Đặng văn Bi, phường Bình Thọ, Thủ Đức, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3897 8820

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hội Bạn Người Cùi - Nhà Thờ Dòng Tu Đa Minh - Seour Hương

Address: 22 Đường Dân Chủ, Khu số 4, Bình Thọ, Thủ Đức, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Làng Trẻ Mồ Côi Picasso - Picasso Orphanage

Address: 18 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3988 6563

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhà Dưỡng lão Nhân Ái

Address: 24/7 đường số 1, KP.1 Phường Tam Đình, Thủ Đức, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 896 4821

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình

Address: 273 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Chiểu, Thủ Đức, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone (08) 3897 4196

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Làng trẻ e SOS Thủ Đức

Address: 18 Võ Văn Ngân

 

17 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN GÒ VẤP, TP HCM

 

An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Address: 212 Lê Ðức Thọ, Phường 15, Gò Vấp, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3894 7706

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chùa Kỳ Quang 1

Address: 92 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3894 0884

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chùa Kỳ Quang 2 - Nuôi trẻ em mồ côi.

Address: Lê Ðức Thọ, Phường 16, Gò Vấp, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3894 8729

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Làng Trẻ Em SOS - TP HCM 

Address: (không có số nhà, gần xe hơi Isuzu) Quang Trung, Phường 12, Gò Vấp, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3895 8504

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lớp Tin Học Miễn Phí Nhân Hòa của người Khuyết tật và cho người Khuyết tật 

Address: T29, căn cứ 26, đường số 9, Phường 17, Gò Vấp, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trung Tâm Nuôi Dưỡng Bảo Trợ Trẻ Em Gò Vấp 

Address: 45 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3894 1880 - (08) 3895 5581

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Nuôi Dạy Thanh Thiếu Niên Khiếm Thị và Khuyết Tật - Chùa Kỳ Quang 2.

Address: 154/4A Lê Hoàng Phái, Phường 17, Gò Vấp, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3895 1014 - (08) 3894 1442

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường nuôi trẻ khuyết tật Hoàng Mai - Hoang Mai disable children keeping school.

Address: 23/470B Đường 26/3, Phường 16, Gò Vấp, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3894 7961

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Tương Lai Gò Vấp (dạy trẻ chậm triển) - Go Vap Future school (underdeveloped children).

Address: 96 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Gò Vấp, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3812 7203


18 - DANH SÁCH MÁI ẤM, NHÀ MỞ, TRUNG TÂM TỪ THIỆN TẠI QUẬN BÌNH THẠNH, TP HCM

 

Chương trình Truyền Thông Do thầy Phạm Thanh Vân chủ nhiệm (Di động 0908 531 351).

 Address: 54/3 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

 Phone: (08) 3841 6158

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hội Bảo Trợ Trẻ Em TP HCM .

Address: 85/ 65 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Bình Thạnh, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3840 1406

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lớp học Tình Thương

Address: 39/5 Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường 21, Bình Thạnh, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3840 4298

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lớp học tình thương Bình Lợi (khuyết tật) - Bình Lợi establishment (disable children)

Address: 414/12/36 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3805 5179

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mái Ấm Bà Chiểu

Address: 149/ 1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3515 0556

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mái Ấm Thanh Xuân

Address: 107/39A Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3841 1272

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhà mở Nhị Xuân 3

Address: 26/8 Hùynh Đình Mai, Phường 24, Bình Thạnh, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3888 8317

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trung Tâm Nuôi Dưỡng Bảo Trợ Trẻ Mồ Côi Tàn Tật Thị Nghè

Address: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

 

Phone: (08) 3899 6563

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Câm Điếc Hy Vọng - Hope Dumb and Deaf school 

Address: 25 Nguyễn Văn Lạc, Phường 21, Bình Thạnh, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3899 5822

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Khiếm Thị Nhật Hồng Do Soeur Lê thị Vân Nga phụ trách.

Address: 3-5 Phan Văn Hân (phần sau), Phường 19, Bình Thạnh, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3840 0207

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường Khiếm Thính Anh Minh

Do Ma Sơ Lê thị Huệ thành lập nhằm mục đích nuôi nấng và giúp các trẻ em tàn tật, mồ côi không nơi nương tựa chủ yếu là các em câm điếc khuyết tật bẩm sinh.

Address: 155 Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường 17, Bình Thạnh, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3840 1249

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường khuyết tật Gia Định (nhà thờ Gia Định) - Gia Định disable school (Gia Dinh church).

Address: 280 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Bình Thạnh, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Phone: (08) 3803 0056

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trường mái ấm Mai Liên.

Address: 107/39A Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

 

                                   
 Thông tin mới nhất
  Công ty Ân Nam tuyển dụng sinh viên làm thêm tết và sau tết 2020 tại công viên Đầm Sen
  Tuyển nhân viên scan - nhập liệu (Part time & Full time) tại công ty CP ĐTTM và Phát triển Công nghệ FSI 
  Tuyển nhân viên phục vụ tại Nhà hàng ThaiExpress (TTTM Aeon Tân Phú)
  Công ty TNHH H2 Technology tuyển dụng nhiều vị trí (Part time & Full time)
  Tuyển sinh viên nhập liệu làm việc tại công ty TNHH viễn thông di động Thu Lam (20-25k/h)
  Danh sách kết quả điểm GDNN&CTXH cập nhật đến ngày 05/12/2019
  Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ GDNN&CTXH năm 2019
  Thông báo số 637/TB-DCT ngày 03/9/2019 về việc triển khai tổ chức tham quan địa chỉ đỏ (lần 2) năm 2019
  Danh sách kết quả điểm GDNN&CTXH cập nhật đến ngày 01/9/2019
  Danh sách (dự kiến) điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020
  Công ty TNHH TMDV Du lịch HUFI (HUFI Travel) tuyển nhân viên
  Kế hoạch số 569/KH-DCT ngày 08/8/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” đầu khóa năm học 2019-2020
  Công ty TNHH Hoàng Gia Luật tuyển dụng nhân viên kế toán, nhân viên dịch vụ khách hàng, giao nhận chứng từ và sinh viên thực tập chuyên ngành kế toán 
  Tuyển dụng nhân viên làm việc tại công ty TNHH viễn thông Niềm Tin Việt (Cách Hufi 800m)
 Xem thêm      
 Tin tuyển dụng việc làm mới nhất
  Công ty TNHH H2 Technology tuyển dụng năm 2020 nhiều vị trí (Part time & Full time)
  Công ty Ân Nam tuyển dụng sinh viên làm thêm tết và sau tết 2020 tại công viên Đầm Sen
   Tuyển nhân viên scan - nhập liệu (Part time & Full time) tại công ty CP ĐTTM và Phát triển Công nghệ FSI 
   Tuyển nhân viên phục vụ tại Nhà hàng ThaiExpress (TTTM Aeon Tân Phú)
   Công ty TNHH H2 Technology tuyển dụng nhiều vị trí (Part time & Full time
   Tuyển sinh viên nhập liệu làm việc tại công ty TNHH viễn thông di động Thu Lam (20-25k/h)
   Tuyển kế toán kho, kế toán công nợ làm việc tại công ty TNHH Thương mại Kỹ Thuật Điện An Phát 
   Hệ thống cửa hàng thức ăn nhanh US FOOD tuyển dụng sinh viên làm thêm tháng 9/2019
   Tuyển dụng nhân viên bán hàng tại hệ thống siêu thị FD Mart 
   Tuyển NV kinh doanh (nhận việc làm ngay) làm việc tại Công viên Phần Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12 
   Công ty TNHH TMDV Du lịch HUFI (HUFI Travel) tuyển nhân viên
   Tuyển dụng nhân viên lập trình, nhân viên triển khai phần mềm ERP làm việc tại Công ty TNHH PSM Toàn Cầu
   Tuyển nhân viên kinh doanh BĐS tại Sàn giao dịch BĐS Cát Tường, chi nhánh Hoàng Văn Thụ
   Tuyển NV chăm sóc, tư vấn khách hàng (27K/h; 8-10tr/tháng) tại Cty BHNT Dai-ichi Life chi nhánh Nam Long Phát
 Xem thêm      
 Tài liệu tham khảo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa  
    Ngân hàng câu hỏi viết bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa (Đang cập nhật)
    Sổ tay sinh viên Hufi năm học:  2013-2014; 2015-20162017-2018; 2018-2019 
    Danh mục tài liệu tham khảo cho Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2018 - 2019 
 Xem thêm