DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA CTXH SỐ 15/2019
Nội dung: Hỗ trợ phòng CTSV&TTGD xử lý hồ sơ - Người phụ trách: Thầy Dung
Tập trung: Sáng 8h00 - 11h30; Chiếu 13h30 - 16h30 tại phòng CTSV&TTGD
STT Mã số sinh viên Họ và tên Lớp Đăng ký tham gia 
1 2003160202 Văn Tấn Ngọc 07DHCK1 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
2 2005170050 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 08DHTP7 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
3 2005170640 Lê Thị Bảo Yến 08DHTP3 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
4 2005170915 Nguyễn Thị Kim Thoa 08DHTP3 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
5 2005180454 Đoàn Dương Duy 09DHTP6 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
6 2005181005 Ngô Thị Nhật An 09DHTP1 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
7 2005181235 Nguyễn Duy Quang 09DHTP6 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
8 2005181273 Đặng Minh Thảo  09DHTP2 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
9 2007160229 PhạM Thị HoàI Thu 07DHKT2 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
10 2007180395 Nguyễn Thị Lan Anh 09DHKT3 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
11 2001160174 Huỳnh Hoài Bảo 07DHTH1 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
12 2004160279 Phạm Thị Thanh Hương 07DHHH3 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
13 2005170566 Đặng Thị Minh Thư 08ĐHTP3 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
14 2005180109 Nguyễn Thanh Tuyền 09DHTP8 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
15 2007160073 Huỳnh Thị Thanh Hương 07DHKT3 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
16 2007160493 Nguyễn Thái Kim Tuyền 07DHKT3 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
17 2013170129 Nồng Đăng Phụng  08DHQT5 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
18 2013170225 Nguyễn Đắc Lê Viên 08DHQT4 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
19 2013170395 Nguyễn Ngọc Lợi 08DHQT5 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
20 2013180794 Nguyễn Thị Thư 09DHQT8 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
21 2001160264 Lâm Thiên Lâph 07DHTH1 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
22 2004160375 Huỳnh Ngọc Trâm 07DHHH2 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
23 2005160159 Trương Thị Ngọc Nhi 07DHTP1 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
24 2005180074 Nguyễn Thị Ngọc Hân 09DHTP4 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
25 2005181121 Trần Ngọc Lan 09DHTP6 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
26 2005181287 Phan Thị Thuận 09DHTP9 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
27 2007180187 Nguyễn Thị Mỹ Hiền  09DHKT1 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
28 2007180207 Nguyễn Thị Khánh Linh  09DHKT1 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
29 2004160375 Huỳnh Ngọc Trâm 07DHHH2 Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
30 2005160159 Trương Thị Ngọc Nhi 07DHTP1 Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
31 2005170084 Lê Thị Loan 08DHTP7  Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
32 2005170379 Phạm Kim Huệ 08DHTP6 Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
33 2005170412 Phan Thị Mỹ Lệ 08DHTP6 Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
34 2005170904 Phạm Huỳnh Xuân Lộc 08DHTP6 Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
35 2005180074 Nguyễn Thị Ngọc Hân 09DHTP4 Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
36 2007180187 Nguyễn Thị Mỹ Hiền  09DHKT1 Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
37 2005170510 Trần Thị Thúy Oanh 08DHTP1 Sáng thứ 4 ngày 10/4/2019
38 2005170600 Phạm Thùy Trang  08DHTP1 Sáng thứ 4 ngày 10/4/2019
39 2005170610 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 08DHTP1 Sáng thứ 4 ngày 10/4/2019
40 2007180460 Lý Thị Ngọc Lễ 09DHKT1 Sáng thứ 4 ngày 10/4/2019
41 2001181333 Huỳnh Thanh Thiện 09DHTH7 Chiều thứ 4 ngày 10/4/2019
42 2007160367 Trịnh Võ Thu Hiền  07DHKT5 Chiều thứ 4 ngày 10/4/2019
43 2007180207 Nguyễn Thị Khánh Linh  09DHKT1 Chiều thứ 4 ngày 10/4/2019
44 2007180247 Huỳnh Thị Mỹ Linh  09DHKT1 Chiều thứ 4 ngày 10/4/2019
45 2007181135 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 09DHKT6 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019
46 2008181140 Võ Thị Lệ Quyên 09DHSH4 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019
47 2013160112 Trình Thị Kim Lợi 07DHQT3 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019
48 2013180553 Hoàng Tú Anh 09DHQT7 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019
49 2013170801 Nguyễn Hoàng Thanh Tâm 08DHQT2 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019
50 2013180190 Bùi Thị Thanh Duyên 09DHQT7 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019
51 2022170075 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 08DHDB3 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019
52 2022170095 Đặng Thị Anh Thư 08DHDB2 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019
                                   
 Tài liệu tham khảo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa  
    Ngân hàng câu hỏi viết bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa (Đang cập nhật)
    Sổ tay sinh viên Hufi năm học:  2013-2014; 2015-20162017-2018; 2018-2019 
    Danh mục tài liệu tham khảo cho Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2018 - 2019 
 Xem thêm