DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA CTXH SỐ 15/2019
Nội dung: Hỗ trợ phòng CTSV&TTGD xử lý hồ sơ - Người phụ trách: Thầy Dung
Tập trung: Sáng 8h00 - 11h30; Chiếu 13h30 - 16h30 tại phòng CTSV&TTGD
STT Mã số sinh viên Họ và tên Lớp Đăng ký tham gia 
1 2003160202 Văn Tấn Ngọc 07DHCK1 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
2 2005170050 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 08DHTP7 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
3 2005170640 Lê Thị Bảo Yến 08DHTP3 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
4 2005170915 Nguyễn Thị Kim Thoa 08DHTP3 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
5 2005180454 Đoàn Dương Duy 09DHTP6 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
6 2005181005 Ngô Thị Nhật An 09DHTP1 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
7 2005181235 Nguyễn Duy Quang 09DHTP6 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
8 2005181273 Đặng Minh Thảo  09DHTP2 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
9 2007160229 PhạM Thị HoàI Thu 07DHKT2 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
10 2007180395 Nguyễn Thị Lan Anh 09DHKT3 Sáng thứ 2 ngày 08/4/2019
11 2001160174 Huỳnh Hoài Bảo 07DHTH1 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
12 2004160279 Phạm Thị Thanh Hương 07DHHH3 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
13 2005170566 Đặng Thị Minh Thư 08ĐHTP3 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
14 2005180109 Nguyễn Thanh Tuyền 09DHTP8 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
15 2007160073 Huỳnh Thị Thanh Hương 07DHKT3 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
16 2007160493 Nguyễn Thái Kim Tuyền 07DHKT3 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
17 2013170129 Nồng Đăng Phụng  08DHQT5 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
18 2013170225 Nguyễn Đắc Lê Viên 08DHQT4 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
19 2013170395 Nguyễn Ngọc Lợi 08DHQT5 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
20 2013180794 Nguyễn Thị Thư 09DHQT8 Chiều thứ 2 ngày 08/4/2019
21 2001160264 Lâm Thiên Lâph 07DHTH1 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
22 2004160375 Huỳnh Ngọc Trâm 07DHHH2 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
23 2005160159 Trương Thị Ngọc Nhi 07DHTP1 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
24 2005180074 Nguyễn Thị Ngọc Hân 09DHTP4 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
25 2005181121 Trần Ngọc Lan 09DHTP6 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
26 2005181287 Phan Thị Thuận 09DHTP9 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
27 2007180187 Nguyễn Thị Mỹ Hiền  09DHKT1 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
28 2007180207 Nguyễn Thị Khánh Linh  09DHKT1 Sáng thứ 3 ngày 09/4/2019
29 2004160375 Huỳnh Ngọc Trâm 07DHHH2 Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
30 2005160159 Trương Thị Ngọc Nhi 07DHTP1 Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
31 2005170084 Lê Thị Loan 08DHTP7  Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
32 2005170379 Phạm Kim Huệ 08DHTP6 Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
33 2005170412 Phan Thị Mỹ Lệ 08DHTP6 Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
34 2005170904 Phạm Huỳnh Xuân Lộc 08DHTP6 Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
35 2005180074 Nguyễn Thị Ngọc Hân 09DHTP4 Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
36 2007180187 Nguyễn Thị Mỹ Hiền  09DHKT1 Chiều thứ 3 ngày 09/4/2019
37 2005170510 Trần Thị Thúy Oanh 08DHTP1 Sáng thứ 4 ngày 10/4/2019
38 2005170600 Phạm Thùy Trang  08DHTP1 Sáng thứ 4 ngày 10/4/2019
39 2005170610 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 08DHTP1 Sáng thứ 4 ngày 10/4/2019
40 2007180460 Lý Thị Ngọc Lễ 09DHKT1 Sáng thứ 4 ngày 10/4/2019
41 2001181333 Huỳnh Thanh Thiện 09DHTH7 Chiều thứ 4 ngày 10/4/2019
42 2007160367 Trịnh Võ Thu Hiền  07DHKT5 Chiều thứ 4 ngày 10/4/2019
43 2007180207 Nguyễn Thị Khánh Linh  09DHKT1 Chiều thứ 4 ngày 10/4/2019
44 2007180247 Huỳnh Thị Mỹ Linh  09DHKT1 Chiều thứ 4 ngày 10/4/2019
45 2007181135 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 09DHKT6 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019
46 2008181140 Võ Thị Lệ Quyên 09DHSH4 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019
47 2013160112 Trình Thị Kim Lợi 07DHQT3 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019
48 2013180553 Hoàng Tú Anh 09DHQT7 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019
49 2013170801 Nguyễn Hoàng Thanh Tâm 08DHQT2 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019
50 2013180190 Bùi Thị Thanh Duyên 09DHQT7 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019
51 2022170075 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 08DHDB3 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019
52 2022170095 Đặng Thị Anh Thư 08DHDB2 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019