DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÍCH LŨY ĐIỂM RÈN LUYỆN SỐ 07 (Phần 1)
Hỗ trợ công tác tổ chức Hội diễn văn nghệ & Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 CT/TW của BCT
Nhóm 1: Tham gia hỗ trợ sắp xếp âm thanh, ánh sáng, sân khấu - Tập trung 7h30 -11h00 sáng thứ 2 ngày 6/5/2019 tại HT.C
Phụ trách: Cô Nguyễn Thị Thu Thoa - 0989551488
STT Mã số sinh viên Họ và tên Lớp Ghi chú
1 2028180042 Hứa Vĩnh Tường  09DHDD2  
2 3007180845 Nguyễn Thị Thanh Thúy 18CDKT2  
3 2004181202 Huỳnh Thị Anh Thư  09DHHH5  
4 2013180716 Đinh Ngọc Đoan Trang 09DHQT10  
5 2005170305 Lê Ngọc Thuý An 08DHTP5  
6 2030181283 Nguyễn Thị Hồng Nhung 09ĐHQTVNH6  
7 2030180199 Phan Thị Phương Oanh 09DHQTDVNH1  
8 2030180197 Nguyễn Trần Anh Thư 09DHQTDVNH1  
9 2022160027 Võ Bích Hạnh  07DHDB1  
10 2013181250 Nguyễn Sun My 09DHQT12  
11 2022170297 Phạm Lưu Thuỳ Trinh 08DHDB1  
12 2013180761 Nguyễn Thị Hồng Liên 09DHQT9  
13 2005170930 Ngô Thị Kiều Oanh 08DHTP6  
14 2022170206 Võ Thị Kim Chi 08DHDB2  
15 3007181837 Phạm Mai Hồng Thắm 18CDKT2  
16 2002160236 Lê Đình Khoa 07DHDT4  
17 2005160265 Đoàn Minh Trung 07DHTP5  
18 2005180020 Bùi Thị Yến Nhi 09DHTP6  
19 2006150151 Hồ Nguyễn Phương Trâm 06DHTS3  
20 2002160044 Vũ Trọng Hùng 07DHDT2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."}"> 
21 2002160236 Lê Đình Khoa 07DHDT4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."}"> 
22 2003160130 Bùi Minh Giang 07dhck2