DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÍCH LŨY ĐIỂM RÈN LUYỆN SỐ 07 (Phần 2)
Hỗ trợ công tác tổ chức Hội diễn văn nghệ & Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 CT/TW của BCT
Phụ trách: Cô Đào Thị Tuyết - 0981434508
  Nhóm 2: Tham gia hỗ trợ BTC buổi tổng duyệt hội diễn văn nghệ - Tập trung 13h00 - 17h00 chiều thứ 4 ngày 8/5/2019 tại HT.C
  Nhóm 3: Tham gia hỗ trợ BTC hội diễn văn nghệ - Tập trung 17h00 - 22h00 tối thứ 5 ngày 9/5/2019 tại HT.C
  Nhóm 4: Tham gia hỗ trợ BTC & cổ vũ hội diễn văn nghệ - Tập trung 17h00 - 22h00 tối thứ 6 ngày 10/5/2019 tại HT.C
  Nhóm 5: Tham gia hỗ trợ BTC & cổ vũ hội diễn văn nghệ - Tập trung 17h00 - 22h00 tối thứ 7 ngày 11/5/2019 tại HT.C
STT Họ và tên MSSV Lớp Thời gian Ghi chú
1 Bùi Thị Yến Nhi ĐT: 0326293433 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 2 Trưởng nhóm
2 Nguyễn Huỳnh Thảo Trân ĐT: 0774041995 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 2 Phó nhóm
3 Nguyễn Thị Thu Hiền 2009140483 05DHMT3 Nhóm 2 Hỗ trợ BTC
4 Nguyễn Thị Thúy An 2023170001 08DHNH2 Nhóm 2 Hỗ trợ BTC
5 Ngô Thị Kiều Oanh 2005170930 08DHTP6 Nhóm 2 Hỗ trợ BTC
6 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh  2005181249 09DHTP5  Nhóm 2 Hỗ trợ BTC
7 Đặng Thảo My 2005180533 09DHTP5 Nhóm 2 Hỗ trợ BTC
8 Đặng Võ Trúc Xuân  2005170636 08DHTP4 Nhóm 2 Hỗ trợ BTC
9 Mai Thị Bích Phượng 2027160186 07DHCM4 Nhóm 2 Hỗ trợ BTC
10 Trần Thị Thùy Trang 2027160211 07DHCM3 Nhóm 2 Hỗ trợ BTC
11 Đỗ Thị Ngọc My 2029180089 09DHAV1 Nhóm 2 Hỗ trợ BTC
12 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 2029180084 09DHAV1 Nhóm 2 Hỗ trợ BTC
13 Nguyễn Thị Hoài Thu 2005180277 09DHTP5 Nhóm 2 Hỗ trợ BTC
14 Hồ Nguyễn Phương Trâm 2006150151 06DHTS3 Nhóm 2 Hỗ trợ BTC
15 Nguyễn Ngọc Quỳnh ĐT: 0362688220 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 3 Trưởng nhóm
16 Ung Thành Đạt ĐT: 0985988570 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 3 Phó nhóm
17 Đặng Thị Tuyết Hạnh SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
18 Nguyễn Thị Trúc Linh SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
19 Phạm Thị Kim Huệ SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
20 Nguyễn Huỳnh Thảo Trân SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
21 Lê Thị Thùy Trang SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
22 Phạm Nguyễn Trinh Nguyên SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
23 Hồ Thị Cẩm Tú SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
59 Nguyễn Thị Phương SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
60 Nguyễn Ngọc Điệp SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
61 Lê Văn Sinh 2002170271 08DHDT2 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
62 Mai Công Đỉnh 2022170213 08DHDB2 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
63 ĐàO HoàI Xuyên 2029181186 09DHAV6 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
64 Tạ Đỗ Anh Thi 2006160209 07DHTS3 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
65 Đặng Trung Hiếu  2013170037 08DHNH2 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
66 Lê Đình Khoa 2002160236 07DHDT4 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
67 Nguyễn Viết Hoàng Anh  2001160168 07DHTH1 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
68 Lê Hoàng Tâm 2025181081 09ĐHCDT1 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
69 Đặng Thị Huỳnh Như 2030280249 09DHQTDVNH1 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
70 Võ Thị Thu Hồng 202718104. 09DHCM3 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
71 Đặng Thị Mỹ Yến 2030181480 09ĐHQTDVNH4 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
72 Nguyễn Thị Diểm My 2022170068 08DHDB3 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
73 Đặng Thị Mỹ Trinh 2030181422 09DHQTDVNH4 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
74 Trần Ngọc Huyền Trân 2013160475 07DHQT5 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
75 Neáng Vanh Ni 2023160213 07DHNH1 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
76 Phan Thị Hạnh Như 2027181091 09DHCM3 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
77 Nguyễn Nữ Kim Trân 2008160141 07DHSH2 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
78 Nguyễn Hải Dương 2005181038 09DHTP8 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
79 Lê Thị Hồng Ái  2005181001 09DHTP3  Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
80 Nguyễn Ngọc Thủy 2005180548 09DHTP2 Nhóm 3 Hỗ trợ BTC
81 Đặng Huỳnh Đức ĐT: 0327042904 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 4 Trưởng nhóm
82 Nguyễn Thị Yến Nhi SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 4 Phó nhóm
83 Đặng Thị Tuyết Hạnh SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 4 Hỗ trợ BTC
84 Nguyễn Thị Trúc Linh SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 4 Hỗ trợ BTC
85 Bùi Thị Yến Nhi SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 4 Hỗ trợ BTC
86 Nguyễn Ngọc Quỳnh SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 4 Hỗ trợ BTC
87 Trần Minh Tặng SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 4 Hỗ trợ BTC
88 Hồ Thị Cẩm Tú SVHS2 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 4 Hỗ trợ BTC
89 Đặng Thị Huỳnh Như 2030280249 09DHQTDVNH1 Nhóm 4 Cổ vũ
90 Phạm Thị Yến Nhung 2005170504 08DHTP5 Nhóm 4 Cổ vũ
91 Huỳnh Bảo Kim  2005170406 08DHTP5 Nhóm 4 Cổ vũ
92 Võ Thị Thu Hồng 202718104. 09DHCM3 Nhóm 4 Cổ vũ
93 Phan Thị Hạnh Như 2027181091 09DHCM3 Nhóm 4 Cổ vũ
94 Nguyễn Hải Dương 2005181038 09dhtp8 Nhóm 4 Cổ vũ
95 Võ Thị Hương Nhàn 2027170263 08dhcm1 Nhóm 4 Cổ vũ
96 Ngô Mỹ Uyên 2005180011 09DHTP2 Nhóm 4 Cổ vũ
97 Nguyễn Thị Viết Thư 2013170159 08dhqt3 Nhóm 4 Cổ vũ
98 Võ Thị Hương An 2027170202 08dhcm1 Nhóm 4 Cổ vũ
99 Vũ Phương Uyên 2027181140 09DHCM3 Nhóm 4 Cổ vũ
100 Phạm Thảo Ngân 2006181057 09DHTS2 Nhóm 4 Cổ vũ
101 Đặng Thị Trúc Chi 2007180032 09DHKT2 Nhóm 4 Cổ vũ
102 Đinh Thị Hiền 2007181058 09DHKT7 Nhóm 4 Cổ vũ
103 Trần Thị Thu Thảo 2027180149 09DHCM1 Nhóm 4 Cổ vũ
104 Đặng Minh Thảo  2005181273 09DHTP2 Nhóm 4 Cổ vũ
105 Trần Thị Mộng Thường 2029180106 09DHAV1 Nhóm 4 Cổ vũ
106 Lê Thị Anh Thư 2005180500 09DHTP1 Nhóm 4 Cổ vũ
107 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 2023170126 08DHNH1 Nhóm 4 Cổ vũ
108 Lê Huỳnh Thúy Ngân 2004181140 09DHHH1 Nhóm 4 Cổ vũ
109 Võ Thị Hoàn Liên  2005180125 09DHTP1  Nhóm 4 Cổ vũ
110 Đặng Thị Danh Danh 2027181011 09DHCM1 Nhóm 4 Cổ vũ
111 Phạm Trần Trúc Linh 2027170243 08DHCM2 Nhóm 4 Cổ vũ
112 Nguyễn Thị Huyền 2013180042 09DHQT6 Nhóm 4 Cổ vũ
113 Đặng Như Thủy 2027180069 09DHCM1 Nhóm 4 Cổ vũ
114 Phạm Thị Kim Thêu  2023160233 07DHNH1  Nhóm 4 Cổ vũ
115 Võ Thị Anh Thư 2023160122 07DHNH1 Nhóm 4 Cổ vũ
116 Nguyễn Thị Ngọc Hân 2023160178 07DHNH1  Nhóm 4 Cổ vũ
117 Võ Thị Diễm Trinh  2027170315 08DHCM1 Nhóm 4 Cổ vũ
118 Nguyễn Mạnh Cường  2003140370 05Dhck4 Nhóm 4 Cổ vũ
119 Huỳnh Ngọc Thanh Ngân 2005181166 09DHTP7 Nhóm 4 Cổ vũ
120 Trương Thị Lil Đa 2007180539 09DHKT4 Nhóm 4 Cổ vũ
121 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 2007180436 09DHKT4 Nhóm 4 Cổ vũ
122 Võ Văn Sơn 3005180135 18cdtp2 Nhóm 4 Cổ vũ
123 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 2009160170 07DHMT1 Nhóm 4 Cổ vũ
124 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2007160040 07DHKT2 Nhóm 4 Cổ vũ
125 Huỳnh Tuyết Ngân 2032181069 09DHTDH2 Nhóm 4 Cổ vũ
126 Nguyễn Thị Kim Anh 2030181013 09DHQTVNH2 Nhóm 4 Cổ vũ
127 Bùi Nguyễn Thanh Hân 2004181051 09DHHH3 Nhóm 4 Cổ vũ
128 Nguyễn Thị Yến Nhi 2002180175 09DHDT1 Nhóm 4 Cổ vũ
129 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 2013181542 09DHQT13 Nhóm 4 Cổ vũ
130 Đặng Thị Tuyết Hạnh 2009160024 07DHMT1 Nhóm 4 Cổ vũ
131 Trần Thị Hà Ngân 2013180451 09DHQT3 Nhóm 4 Cổ vũ
132 Nguyễn Thị Minh Thoại  2013180795 09DHQT9 Nhóm 4 Cổ vũ
133 Hồ Thị Thao 2029181134 09DHAV6 Nhóm 4 Cổ vũ
134 Lê Thị Lan Trinh 2027170313 08DHCM1 Nhóm 4 Cổ vũ
135 Trần Thị Hoài Thông  2027170084 08DHCM1 Nhóm 4 Cổ vũ
136 Lê Thị Ngọc 3005160119 16CDTP2 Nhóm 4 Cổ vũ
137 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 2013181472 09DHQT11 Nhóm 4 Cổ vũ
138 Nguyễn Thị Ngọc Lan 2027170238 08DHCM2 Nhóm 4 Cổ vũ
139 Trương Thạch Thảo 2006180688 09DHTS2 Nhóm 4 Cổ vũ
140 Bùi Thị Cẩm Nhung 2006181070 09DHTS2 Nhóm 4 Cổ vũ
141 Phạm Thị Thu Hiền 2027170225 08DHCM1 Nhóm 4 Cổ vũ
142 Bùi Thị Huyên My 2001181213 09DHTH2 Nhóm 4 Cổ vũ
143 Lê Huyền Trân 2031180325 09DHQLMT2 Nhóm 4 Cổ vũ
144 Lê Huế Trân  2013181498 09DHQT13 Nhóm 4 Cổ vũ
145 Nguyễn Thị Bích Trâm 2022181074 09DHDB1 Nhóm 4 Cổ vũ
146 Nguyễn Ngọc Thương 2023180376 09DHNH3 Nhóm 4 Cổ vũ
147 Nguyễn Thị Hương 2007181072 09DHKT2 Nhóm 4 Cổ vũ
148 NguyễN Thị Thanh HuyềN 2027170403 08DHCM1 Nhóm 4 Cổ vũ
149 Nguyễn Ngô Thanh Vy 2007181285 09DHKT6 Nhóm 4 Cổ vũ
150 Ngô Thị Thúy Loan 2005170085 08DHTP5 Nhóm 4 Cổ vũ
151 Trần Thị Gia Hân 2031181014 09DHQLMT2 Nhóm 4 Cổ vũ
152 Lê Thị Mỹ Chi 2027170206 08DHCM1 Nhóm 4 Cổ vũ
153 Lê Thị Trúc Ly 2005170441 08DHTP3 Nhóm 4 Cổ vũ
154 Nguyễn Thị Thanh Linh 2031180323 09DHQLMT2 Nhóm 4 Cổ vũ
155 Nguyễn Lam Huỳnh Như 2007160436 07DHKT2 Nhóm 4 Cổ vũ
156 Lê Thị Hồng Điệp 2007175023 08DHKT2 Nhóm 4 Cổ vũ
157 Nguyễn Hải Ngân 2007170377 08DHKT2 Nhóm 4 Cổ vũ
158 Nguyễn Thị Tiên Ngân 2001160290 07DHTH5 Nhóm 4 Cổ vũ
159 Văn Thị Hồng Chung 2030181038 09DHQTDVNH2 Nhóm 4 Cổ vũ
160 Quách Thị Mai  2023181039 09DHNH3 Nhóm 4 Cổ vũ
161 NguyễN Thị Mỹ Dung 2013180637 09DHQT3 Nhóm 4 Cổ vũ
162 Bùi Thị Thảo Nhi 3005172072 17CDTP2 Nhóm 4 Cổ vũ
163 Nguyễn Thị Quỳnh Như 2013181329 09dhqt5 Nhóm 4 Cổ vũ
164 Trịnh Thị Trang  3005170714 17cdtp2 Nhóm 4 Cổ vũ
165 Nguyễn Thị Hoàng Thiện 2027181108 09DHCM3 Nhóm 4 Cổ vũ
166 Phạm Ngọc Vân Anh 3005170713 17cdtp2 Nhóm 4 Cổ vũ
167 Nguyễn Thị Hồng Liên 2013180761 09DHQT9 Nhóm 4 Cổ vũ
168 Hồ Thanh Kim  2027170416 08dhcm2 Nhóm 4 Cổ vũ
169 Cao Thị Mỹ ThuậN 2005170178 08DHTP3 Nhóm 4 Cổ vũ
170 Nguyễn Thị Ái Diễm 2027170011 08DHCM3 Nhóm 4 Cổ vũ
171 Ngô Thị Kiều Oanh 2005170930 08DHTP6 Nhóm 4 Cổ vũ
172 Tiêu Thị Ánh Tuyết 2022160133 07DHDB1 Nhóm 4 Cổ vũ
173 Nguyễn Minh Thời 2002170288 08DHDT2 Nhóm 4 Cổ vũ
174 Trương Thị Phụng 2029170166 08DHAV2 Nhóm 4 Cổ vũ
175 Nguyễn Thị Ngọc Ty 2001170462 08DHTH2 Nhóm 4 Cổ vũ
176 Huỳnh Nữ Ái Nhi 2027180167 09DHCM2 Nhóm 4 Cổ vũ
177 Phạm Minh Anh 2007180532 09DHKT4 Nhóm 4 Cổ vũ
178 Nguyễn Thị Thu Tuyền  2027180134 09DHCM2 Nhóm 4 Cổ vũ
179 Ngô Thị Thu Hiền 2029180121 09DHAV4 Nhóm 4 Cổ vũ
180 Ngô Huỳnh Anh Thi 2029181143 09DHAV6 Nhóm 4 Cổ vũ
181 Phạm Nguyễn Trinh Nguyên ĐT: 0969558507 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 5 Trưởng nhóm
182 Phạm Thị Kim Huệ ĐT: 0388097471 CHI BỘ SVHS2 Nhóm 5 Phó nhóm
183 Nguyễn Thành Đạt 2001170016 08DHTH5 Nhóm 5 Hỗ trợ BTC
184 Trần Thanh Cảnh 2001170009 08DHTH5 Nhóm 5 Hỗ trợ BTC
185 Trương Hoàng Khắc Duy 2008180148 09DHSH2 Nhóm 5 Hỗ trợ BTC
186 Trương Phúc Hiếu 2005160069 07DHTP3 Nhóm 5 Hỗ trợ BTC
187 Trịnh Gia Kỳ 2008181074 09DHSH2 Nhóm 5 Hỗ trợ BTC
188 Nguyễn Viết Hoàng Anh  2001160168 07DHTH1 Nhóm 5 Hỗ trợ BTC
189 Lê Hoàng Tâm 2025181081 09ĐHCDT1 Nhóm 5 Hỗ trợ BTC
190 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 2005181298 09DHTP9 Nhóm 5 Cổ vũ
191 Trương Mỹ Hảo 2005181064 09DHTP2 Nhóm 5 Cổ vũ
192 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 2005181298 09DHTP9 Nhóm 5 Cổ vũ
193 Trương Mỹ Hảo 2005181064 09DHTP2 Nhóm 5 Cổ vũ
194 Võ Thị Ngọc Trinh 2013160480 07DHQT5 Nhóm 5 Cổ vũ
195 Lê Thị Hồng Ái  2005181001 09DHTP3  Nhóm 5 Cổ vũ
196 Nguyễn Ngọc Thủy 2005180548 09DHTP2 Nhóm 5 Cổ vũ
197 Trần Cẩm Tú 2013181533 09DHQT9 Nhóm 5 Cổ vũ
198 Đinh Ngọc Đoan Trang 2013180716 09DHQT10 Nhóm 5 Cổ vũ
199 Nguyễn Bảo Thiên Long 2008181086 09DHSH2 Nhóm 5 Cổ vũ
200 Lê Thị Thuỳ Hương  2027170234 08DHCM1  Nhóm 5 Cổ vũ
201 Dương Nguyễn Thùy Dung 2008181024 09DHSH2 Nhóm 5 Cổ vũ
202 ĐàO Thị Mỹ Yên 2007181292 09DHKT6 Nhóm 5 Cổ vũ
203 Nguyễn Thị Mỹ Dung 2030180433 09DHQTDVNH4 Nhóm 5 Cổ vũ
204 Nguyễn Thành Đạt 2001170016 08DHTH5 Nhóm 5 Cổ vũ
205 Trần Thanh Cảnh 2001170009 08DHTH5 Nhóm 5 Cổ vũ
206 Trịnh Thị Thuý Diễm  2008181016 09dhsh2  Nhóm 5 Cổ vũ
207 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh  2005181248 09dhtp4 Nhóm 5 Cổ vũ
208 Lâm Dương Diễm 2023180151 09DHNH2 Nhóm 5 Cổ vũ
209 Nguyễn Ngọc Hoa Tiên 2022160120 07DHDB2 Nhóm 5 Cổ vũ
210 ĐặNg Thị Ngoan 2029180286 09DHAV2 Nhóm 5 Cổ vũ
211 Nguyễn Thị Tuyết Nga 2013170415 08DHQ Nhóm 5 Cổ vũ
212 Nguyễn Trần Nhật Uyên  2022160134 07dhdb1 Nhóm 5 Cổ vũ
213 Đào Ngọc Thanh Tuyền  2022170111 08DHDB2 Nhóm 5 Cổ vũ
214 Nguyễn Thị Mai Trang 2027170308 08DHCM2 Nhóm 5 Cổ vũ
215 Trương Hoàng Khắc Duy 2008180148 09DHSH2 Nhóm 5 Cổ vũ
216 Nguyễn Thị Ngọc Ái  2005181002 09DHTP2 Nhóm 5 Cổ vũ
217 Trương Thị Thùy Trang 2027170107 08DHCM2 Nhóm 5 Cổ vũ
218 Phạm Thị Kim Khánh 2005160101 07dhtp1 Nhóm 5 Cổ vũ
219 Vũ Thị Kim Chi 2013170315 08DHQT4 Nhóm 5 Cổ vũ
220 Tạ Thị Kim Ngân 2009160181 07dhmt2 Nhóm 5 Cổ vũ
221 NguyễN Thị HuyềN Trân 2013180367 09DHQT1 Nhóm 5 Cổ vũ
222 Trương Ngọc Lan Nhi  2008160099 07DHSH1 Nhóm 5 Cổ vũ
223 Lương Thị Vương 2005160292 07DHTP4 Nhóm 5 Cổ vũ
224 Nguyễn Thị Phương Linh 2022170419 08DHDB1 Nhóm 5 Cổ vũ
225 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2005160221 07DHTP4 Nhóm 5 Cổ vũ
226 Phạm Thị Hồng Hạnh 2027181031 09DHCM3 Nhóm 5 Cổ vũ
227 Lý Thị Mỹ Lan 2027180196 09DHCM1 Nhóm 5 Cổ vũ
228 Trương Phúc Hiếu 2005160069 07DHTP3 Nhóm 5 Cổ vũ
229 Hoàng Thị Phượng 2005160186 07DHTP3 Nhóm 5 Cổ vũ
230 Trương Thị Thanh Trúc 2006160225 07đhts3 Nhóm 5 Cổ vũ
231 Ngô Thị Trà Ging 2006160302 07DHTS3  Nhóm 5 Cổ vũ
232 Phạm Ngô Như Hảo 2027170404 08DHCM2 Nhóm 5 Cổ vũ
233 Phan Thị Minh Trúc 2006160224 07DHTS3  Nhóm 5 Cổ vũ
234 ĐàO HoàI Xuyên 2029181186 09dhav6 Nhóm 5 Cổ vũ
235 Phạm Thị Bảo Duyên 2027170019 08DHCM3 Nhóm 5 Cổ vũ
236 Nguyễn Thị Bích Hạnh  2006160160 07DHTS1 Nhóm 5 Cổ vũ
237 Nguyễn Thanh Diệu  2007160036 07DHKT3 Nhóm 5 Cổ vũ
238 Tạ Đỗ Anh Thi 2006160209 07DHTS3 Nhóm 5 Cổ vũ
239 Nguyễn Thu Hiền 2022160029 07DHDB2 Nhóm 5 Cổ vũ
240 Trần Vân Anh 2022160002 07DHDB2 Nhóm 5 Cổ vũ
241 NguyễN Thị HuyềN Trang 2013170545 08DHQT4 Nhóm 5 Cổ vũ
242 Mai Thị Trang 2007180538 09DHKT1 Nhóm 5 Cổ vũ
243 Ngô Hoàng Thiên  2001160348 07dth5 Nhóm 5 Cổ vũ
244 Đào Nguyệt Trinh 2005181333 09DHTP9 Nhóm 5 Cổ vũ
245 Phùng Huyền Trâm  2027160061 07dhcm1 Nhóm 5 Cổ vũ
246 Huỳnh Thị Kim Tiền 2007181232 09DHKT7 Nhóm 5 Cổ vũ
247 Bùi Thị Cẩm Hương 2013180318 09ĐHQT7 Nhóm 5 Cổ vũ
248 Phạm Thị Ánh Ngọc   09ĐHNH2 Nhóm 5 Cổ vũ
249 Phan Ngọc Quỳnh Như   09DHDB1 Nhóm 5 Cổ vũ
250 Lê Đình Khoa 2002160236 07DHDT4 Nhóm 5 Cổ vũ
251 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 3005160126 16CDTP2 Nhóm 5 Cổ vũ
252 Hồ Thị Cẩm Hường 3005160067 16CDTP2 Nhóm 5 Cổ vũ
253 Trịnh Gia Kỳ 2008181074 09DHSH2 Nhóm 5 Cổ vũ
254 Thái Thị Bích Lệ 2027170046 08dhcm3 Nhóm 5 Cổ vũ
255 Phạm Thị Hữu Duyên 2013181081 09DHQT7 Nhóm 5 Cổ vũ
256 Lê Thị Chúc Lan 2027170042 08DHCM3 Nhóm 5 Cổ vũ
257 Huỳnh Lê Thục Anh 2006160143 07DHTS2 Nhóm 5 Cổ vũ
258 Nguyễn Thị Diễm Kiều 2007160389 07DHKT1 Nhóm 5 Cổ vũ
259 Lê Hoàng Tâm 2025181081 09ĐHCDT1 Nhóm 5 Cổ vũ
260 Nguyễn Thị Diệu 2030180344 09DHQTDVNH4 Nhóm 5 Cổ vũ
261 Trần Thị Hà 2030180310 09DHQTDVNH4 Nhóm 5 Cổ vũ
262 Phùng Thị Minh Lệ 2027170045 08dhcm3 Nhóm 5 Cổ vũ
263 Nguyễn Anh Thư 3005177016 17cdtp2 Nhóm 5 Cổ vũ
264 Lưu Huỳnh Trang Thy  3005170403 17CĐTP4  Nhóm 5 Cổ vũ
265 Đặng Thị Bảo Châu 3005170285 17cdtp2 Nhóm 5 Cổ vũ
266 Nguyễn Thị Thu Sương  2006160204 07DHTS3 Nhóm 5 Cổ vũ
267 Trần Thị Cẩm Thu 2006160095 07DHTS2 Nhóm 5 Cổ vũ
268 Lê Thị Thuý Liên  2013181207 09DHQT8 Nhóm 5 Cổ vũ
269 Huỳnh Thị Thảo Vy 2007180119 09DHKT5 Nhóm 5 Cổ vũ
270 La Ngọc Thùy Trâm  2013180704 09DHQT2 Nhóm 5 Cổ vũ
271 Lưu Thuý Quỳnh 2013170136 08DHQT1 Nhóm 5 Cổ vũ
272 Phạm Thảo Duy 2006181010 09DHTS1 Nhóm 5 Cổ vũ
273 Huỳnh Thị Yến Nhi 2006181065 09DHTS1 Nhóm 5 Cổ vũ
274 Đoàn Thị Tú Nguyên 2006181061 09DHTS1 Nhóm 5 Cổ vũ
275 Huỳnh Thị Bích Trâm 2023181085 09DHNH4 Nhóm 5 Cổ vũ
276 Trương Thu Phương 2013170131 08DHQT3 Nhóm 5 Cổ vũ