DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÍCH LŨY ĐIỂM RÈN LUYỆN SỐ 07 (Phần 3)
Hỗ trợ công tác tổ chức Hội diễn văn nghệ & Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 CT/TW của BCT
Nhóm 7: Tham gia cổ vũ hội diễn văn nghệ - Tập trung 7h00 -12h00 sáng thứ 4 ngày 15/5/2019 tại HT.C
Phụ trách: Cô Đào Thị Tuyết - 0981434508
STT Họ và tên MSSV Lớp Nhóm Ghi chú
1 Huỳnh Thị Cẩm Loan 2007160105 07DHKT2 Nhóm 7 Cổ vũ
2 Cao Thị Thùy Trang 2007160484 07DHKT4 Nhóm 7 Cổ vũ
3 Trần Ngọc Huyền Trân 2013160475 07DHQT5 Nhóm 7 Cổ vũ
39 Trần Thị Thanh Diệu 2030181058 09DHQTDVNH2 Nhóm 7 Cổ vũ
40 Trần Mạnh Cường 2002160015 07DHDT3  Nhóm 7 Cổ vũ
41 Nguyễn Thị Hồng Nhung 2030181283 09ĐHQTVNH6 Nhóm 7 Cổ vũ
42 Nguyễn Thị Phước 3005160498 16cdtp4 Nhóm 7 Cổ vũ
43 Vũ Thị Thanh Ngà 2030180149 09DHQTDVNH8 Nhóm 7 Cổ vũ
44 Nguyễn Thị Hoa Tiên 2029170191 08 DHAV1 Nhóm 7 Cổ vũ
45 Nguyễn Đặng Bảo Hân 2005181054 09DHTP6 Nhóm 7 Cổ vũ
46 Hoàng Thị Linh 2004181099 09DHHH2 Nhóm 7 Cổ vũ
47 Tăng Thị Bích Châm 2005181018 09DHTP2 Nhóm 7 Cổ vũ
48 Nguyễn Hoàng Thúy Ngân 2013170420 08DHQT4 Nhóm 7 Cổ vũ
49 Nguyễn Thị Kim Kiều 2013181192 09DHQT10 Nhóm 7 Cổ vũ
50 Lê Thị Trúc Ly 2005170441 08DHTP3 Nhóm 7 Cổ vũ
51 Pham Thị Hồng Liêm 2027170433 08DHCM2 Nhóm 7 Cổ vũ
52 Lê Thị Thu Phương 2027170279 08DHCM2 Nhóm 7 Cổ vũ
53 Phạm Thị Kim Khánh 2005160101 07dhtp1 Nhóm 7 Cổ vũ
54 Nguyễn Thị Kim Nhung 3014181986 18CDQTNH Nhóm 7 Cổ vũ
55 Hồ Thị Mỹ Kiều 2024181076 09DHHD1 Nhóm 7 Cổ vũ
56 Nguyễn Thị Thùy Dung  2027170213 08DHCM1 Nhóm 7 Cổ vũ
57 Nguyễn Võ Bích Kiều 2007170080 08DHKT2 Nhóm 7 Cổ vũ
58 Võ Thị Nương 2023181056 09DHNH4 Nhóm 7 Cổ vũ
59 Nguyễn Lam Huỳnh Như 2007160436 07DHKT2 Nhóm 7 Cổ vũ
60 Lê Thị Hồng Điệp 2007175023 08DHKT2 Nhóm 7 Cổ vũ
61 Phan Trần Thảo Nguyên 2013170111 08DHQT2 Nhóm 7 Cổ vũ
62 Đỗ Thùy Như 2005160163 07DHTP4 Nhóm 7 Cổ vũ
63 Văn Thị Hồng Chung 2030181038 09DHQTDVNH2 Nhóm 7 Cổ vũ
64 Lê Thị Kim Hưej 2030180302 09DHQTDVNH2 Nhóm 7 Cổ vũ
65 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 2027170018 08DHCM3 Nhóm 7 Cổ vũ
66 Quách Thị Mai  2023181039 09DHNH3 Nhóm 7 Cổ vũ
67 Nguyễn Thị Tuyền Giang 2006160021 07DHTS2 Nhóm 7 Cổ vũ
68 Võ Thị Mỹ Duyên 2006160020 07DHTS2 Nhóm 7 Cổ vũ
69 Phạm Ngọc Quyết 2003170099 08DHCK2 Nhóm 7 Cổ vũ
70 Nguyễn Thuỳ Anh 2006160142 07DHTS2 Nhóm 7 Cổ vũ
71 Bùi Thị Thảo Nhi 3005172072 17CDTP2 Nhóm 7 Cổ vũ
72 Nguyễn Thị Mỹ Chi 2006160009 07DHTS2 Nhóm 7 Cổ vũ
73 Kiều Thảo Ly 2013170086 08dhqt2 Nhóm 7 Cổ vũ
74 Phạm Thị Kim Mai  2013170087 08DHQT2 Nhóm 7 Cổ vũ
75 Nguyễn Thị Hoàng Thiện 2027181108 09DHCM3 Nhóm 7 Cổ vũ
76 Hồ Thị Hồng Thắm 2006160207 07DHTS3 Nhóm 7 Cổ vũ
77 Nguyễn Thị Hồng Liên 2013180761 09DHQT9 Nhóm 7 Cổ vũ
78 Phan Thị Huyền Trang 2008150016 06DHSH2 Nhóm 7 Cổ vũ
79 Huỳnh Thị Thanh Thủy 3005170426 17CDTP1 Nhóm 7 Cổ vũ
80 Bùi Thị Bích Thư 2029180124 09DHAV1 Nhóm 7 Cổ vũ
81 Cao Thị Mỹ ThuậN 2005170178 08DHTP3 Nhóm 7 Cổ vũ
82 Phạm Bảo Huyền Linh 2005181132 09DHTP5 Nhóm 7 Cổ vũ
83 Nguyễn Thị Anh Thơ  2005181279 09DHTP5 Nhóm 7 Cổ vũ
84 Trần Thị Yến Nhi  2005181201 09DHTP5 Nhóm 7 Cổ vũ
85 Nguyễn Thị Lam 2007170082 08DHKT3 Nhóm 7 Cổ vũ
86 Nguyễn Thị Phương 3005170416 17CDTP2 Nhóm 7 Cổ vũ
87 Trần Mỹ Phương 2006181073 09DHTS1 Nhóm 7 Cổ vũ
88 Nguyễn Thị Thuý An 2007180093 09DHKT4 Nhóm 7 Cổ vũ
89 Huỳnh Thuý Anh 2030180258 09DHQTDVNH2 Nhóm 7 Cổ vũ
90 Trần Thị Thanh Ngân 2030181237 09DHQTDVNH3 Nhóm 7 Cổ vũ
91 Đào Nguyệt Trinh 2005181333 09DHTP9 Nhóm 7 Cổ vũ
92 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 2030180301 09DHQTDVNH1 Nhóm 7 Cổ vũ
93 Quách Tú Mỹ 2005181157 09DHTP5 Nhóm 7 Cổ vũ
94 Lê Thị Kim Thoa 2022150017 06DHDB3 Nhóm 7 Cổ vũ
95 Nguyễn Trần Tuấn  2002170418 08DHDT1 Nhóm 7 Cổ vũ
96 Lê Đình Khoa 2002160236 07DHDT4 Nhóm 7 Cổ vũ
97 Huỳnh Thị Thùy Tâm 2022160103 07DHDB1 Nhóm 7 Cổ vũ
98 Nguyễn Thị Ngọc 2007160142 07dhkt2 Nhóm 7 Cổ vũ
99 NguyễN Thị Minh TrúC 2028160262 07DHDD2 Nhóm 7 Cổ vũ
100 Nguyễn Thị Tường Vy 2008150166 06DHSH2 Nhóm 7 Cổ vũ
101 Nguyễn Dương Thanh Nhi 2023160409 07DHNH1 Nhóm 7 Cổ vũ
102 Nguyễn Thị Ý Như 2023160209 07DHNH1 Nhóm 7 Cổ vũ
103 Nguyễn Thị Ánh Ngân 2023160063 07DHNH1 Nhóm 7 Cổ vũ
104 Nguyễn Như Phương 2023160091 07DHNH1  Nhóm 7 Cổ vũ
105 Nguyễn Thị Hải Yến 2008150233 06DHSH2 Nhóm 7 Cổ vũ
106 Trần Thị Quyền Linh 2023181036 09DHNH4 Nhóm 7 Cổ vũ
107 Nguyễn Thị Xuân Nguyên 2024181112 09DHHD1 Nhóm 7 Cổ vũ
108 Hoàng Thị Linh 2023181037 09DHNH3 Nhóm 7 Cổ vũ
109 Nguyễn Thi Ngọc Quyên 3022160079 16CDAV1 Nhóm 7 Cổ vũ
110 Huỳnh Tuấn Linh 2008150202 06DHSH2 Nhóm 7 Cổ vũ
111 Trần Minh Nguyên 3001170066 17CDTH1 Nhóm 7 Cổ vũ
112 Nguyễn Thị Diễm Kiều 2007160389 07DHKT1 Nhóm 7 Cổ vũ
113 Hoàng Thị Tâm Như 2007180204 09DHKT4 Nhóm 7 Cổ vũ
114 Võ Thị Bình Nhi 2007180476 09DHKT4  Nhóm 7 Cổ vũ
115 Trần Thị Tường Vy 3005178036 17cdtp1 Nhóm 7 Cổ vũ
116 Phan Thị Kim Ngân 2005181170 09DHTP1 Nhóm 7 Cổ vũ
117 Trần Thị Cẩm Thu 2006160095 07DHTS2 Nhóm 7 Cổ vũ
118 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh 2006180045 09DHTS1 Nhóm 7 Cổ vũ
119 Trần Thị Vân Anh 2007180121 09DHKT5 Nhóm 7 Cổ vũ
120 NguyễN Thị Minh Thuyên 2023180250 09ĐHNH3 Nhóm 7 Cổ vũ
121 Lê Thị Thuý Liên  2013181207 09DHQT8 Nhóm 7 Cổ vũ
122 Nguyễn Hồng Hảo 2029180319 09DHAV1 Nhóm 7 Cổ vũ