A. NỘI DUNG NGÂN HÀNG 436 CÂU HỎI

SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN GIỮA KHOÁ NĂM HỌC 2017 - 2018

- - - - -  - - - - -

Nội dung:

       Phần 1: Thông tin tổng quan về nhà trường

       Phần 2: Thông tin đào tạo

       Phần 3: Thông tin quy chế sinh viên và nội quy học tập

       Phần 4: Thông tin quy định đánh giá rèn luyện

       Phần 5: Thông tin quy định chế độ chính sách

       Phần 6: Thông tin quy định môn học Giáo dục nghề nghiệp & công tác xã hội

       Phần 7: Thông tin quy định công tác ngoại trú

       Phần 8: Thông tin quy định an ninh trật tự trường học

       Phần 9: Thông tin công tác đoàn & phong trào thanh niên

       Phần 10: Thông tin và quy định thư viện

       Phần 11: Thông tin chính trị và thời sự

       Phần 12: Thông tin và quy định về an toàn giao thông

       Phần 13: Thông tin phòng chống ma túy và HIV/AIDS

       Phần 14: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

       Phần 15: Y tế học đường

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI

      Hình thức thi: Trắc nghiệm online (Khách quan 4 lựa chọn)

      Thời gian thi: 45 phút

      Số câu hỏi: 60 Câu (Lấy từ Ngân hàng 436 câu hỏi sinh hoạt giữa khóa)

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO

       Sổ tay Học sinh Sinh viên năm học 2017 - 2018

       Các tài liệu phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

       Các tài liệu về giáo dục phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...

       Các tài liệu về công tác HSSV: Quy chế đào tạo, Quy chế HSSV, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, Quy chế công tác HSSV nội trú - ngoại trú, giáo dục giới tính, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội: ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...

       Hệ thống văn bản pháp quy trên cổng thông tin sinh viên và website phòng CTCT-HSSV.

                                                       Phòng Công tác Chính trị & Học sinh Sinh viên

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Chương 1. Thông tin tổng quan về nhà trường.pdf)Chương 1. Thông tin tổng quan về nhà trườngMr.Dung556 kB2018-05-29 09:372018-05-29 09:37
Download this file (Chương 10. Thông tin và quy định thư viện.pdf)Chương 10. Thông tin và quy định thư việnMr.Dung593 kB2018-05-29 09:412018-05-29 09:41
Download this file (Chương 11. Thông tin chính trị và thời sự.pdf)Chương 11. Thông tin chính trị và thời sựMr.Dung589 kB2018-05-29 09:422018-05-29 09:42
Download this file (Chương 12. Thông tin và quy định về an toàn giao thông.pdf)Chương 12. Thông tin và quy định về an toàn giao thôngMr.Dung597 kB2018-05-29 09:422018-05-29 09:42
Download this file (Chương 13. Thông tin phòng chống ma túy và HIV-AIDS.pdf)Chương 13. Thông tin phòng chống ma túy và HIV-AIDSMr.Dung601 kB2018-05-29 09:432018-05-29 09:43
Download this file (Chương 14. Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.pdf)Chương 14. Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhMr.Dung724 kB2018-05-29 09:432018-05-29 09:43
Download this file (Chương 15. Y tế học đường.pdf)Chương 15. Y tế học đườngMr.Dung573 kB2018-05-29 09:442018-05-29 09:44
Download this file (Chương 2. Thông tin đào tạo.pdf)Chương 2. Thông tin đào tạoMr.Dung653 kB2018-05-29 09:372018-05-29 09:37
Download this file (Chương 3. Thông tin quy chế sinh viên và nội quy học tập.pdf)Chương 3. Thông tin quy chế sinh viên và nội quy học tậpMr.Dung609 kB2018-05-29 09:382018-05-29 09:38
Download this file (Chương 4. Thông tin quy định đánh giá rèn luyện.pdf)Chương 4. Thông tin quy định đánh giá rèn luyệnMr.Dung597 kB2018-05-29 09:382018-05-29 09:38
Download this file (Chương 5. Thông tin quy định chế độ chính sách.pdf)Chương 5. Thông tin quy định chế độ chính sáchMr.Dung750 kB2018-05-29 09:392018-05-29 09:39
Download this file (Chương 6. Thông tin quy định môn học GDNN và CTXH.pdf)Chương 6. Thông tin quy định môn học GDNN và CTXHMr.Dung604 kB2018-05-29 09:392018-05-29 09:39
Download this file (Chương 7. Thông tin quy định công tác ngoại trú.pdf)Chương 7. Thông tin quy định công tác ngoại trúMr.Dung569 kB2018-05-29 09:402018-05-29 09:40
Download this file (Chương 8. Thông tin quy định an ninh trật tự trường học.pdf)Chương 8. Thông tin quy định an ninh trật tự trường họcMr.Dung571 kB2018-05-29 09:402018-05-29 09:40
Download this file (Chương 9. Thông tin công tác đoàn và phong trào thanh niên.pdf)Chương 9. Thông tin công tác đoàn và phong trào thanh niênMr.Dung675 kB2018-05-29 09:412018-05-29 09:41