QUY TRÌNH, NGHIỆP VỤ BỒI DƯỠNG VÀ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

CHI BỘ SINH VIÊN HỌC SINH 2

          Thực hiện theo tinh thần cuộc họp chi bộ tháng 1/2018, Chi ủy chi bộ Sinh viên Học sinh 2 ban hành một số văn bản, hướng dẫn quy trình và nghiệp vụ bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới như sau (Đính kèm file bên dưới):

          1. Tiêu chuẩn kết nạp đảng viên

          2. Quy trình kết nạp đảng viên

          3. Quy định viết lý lịch người xin vào đảng

          4. Phân công hướng dẫn quần chúng ưu tú phấn đấu vào đảng

          5. Mẫu báo cáo kết quả công tác và thành tích của người xin vào đảng

          6. Mẫu viết lý lịch của người xin vào đảng

         Trên cơ sở phân công hướng dẫn, chi ủy chi bộ Sinh viên Học Sinh 2 đề nghị các đồng chí đảng viên chính thức được phân công hướng dẫn liên hệ với quần chúng ưu tú để triển khai việc viết lý lịch của người xin vào đảng. Trong cuộc họp tháng 2/2018, đề nghị các đồng chí báo cáo kết quả theo dõi, hướng dẫn quần chúng ưu tú bằng văn bản lên chi bộ.

         Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Chi bộ đề ra trong bộ năm 2018, đồng thời là một tiêu chí để xét thi đua, đánh giá và phân loại đảng viên hàng năm, chi ủy chi bộ đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác trên. Trân trọng./.

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (01_Tiêu chuẩn kết nạp đảng viên.doc)01_Tiêu chuẩn kết nạp đảng viênMr.Dung179 kB2018-02-09 03:462018-02-09 03:46
Download this file (02_Quy trình kết nạp đảng.doc)02_Quy trình kết nạp đảng viên mớiMr.Dung55 kB2018-02-09 03:472018-02-09 03:47
Download this file (03_Hướng dẫn khai lý lịch.doc)03_Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào đảngMr.Dung47 kB2018-02-09 03:472018-02-09 03:47
Download this file (04_Phân công hướng dẫn .doc)04_Phân công hướng dẫnMr.Dung40 kB2018-02-09 03:482018-02-09 03:48
Download this file (05_Báo cáo thành tích cá nhân.doc)05_Báo cáo thành tích cá nhânMr.Dung35 kB2018-02-09 03:492018-02-09 03:49
Download this file (06_Mẫu khai lý lịch.doc)06_Mẫu khai lý lịch người xin vào đảngMr.Dung100 kB2018-02-09 03:502018-02-09 03:50