Sinh viên xem và tải về Danh sách sinh viên khóa 08DH và 17CD dự kiến trừ điểm rèn luyện HK 2 năm học 2018-2019 vì chưa đối chiếu bằng tốt nghiệp (click tại đây)

Lưu ý:

     - Thời gian phản hồi thông tin: Từ ngày 05 - 13/6/2019.

     - Tại phòng CTSV&TTGD (Gặp thầy Khương).

Trân trọng./.