Sinh viên xem và tải về Danh sách sinh viên khóa 09DH và 18CD dự kiến trừ điểm rèn luyện HK2, năm học 2018-2019 vì chưa bổ sung hồ sơ nhập học theo quy định (click tại đây)

Lưu ý:

     - Mức điểm trừ dự kiến: 5 điểm/SV

     - Thời gian phản hồi thông tin và bổ sung hồ sơ: Từ ngày 05 - 13/6/2019.

     - Tại phòng CTSV&TTGD (Gặp thầy Khương).

Trân trọng./.