Trả lời:

     Nhà trường luôn khuyến khích sinh viên tự liên hệ để tìm nơi thực tập, vì các lý do:

     - Hoàn toàn chủ động trong việc tìm kiếm nơi TT phù hợp cho bản thân.

     - Việc tự tìm nơi TT là một bước chuẩn bị cho việc tìm việc làm sau này của sinh viên.

     - Trong quá trình tìm nơi TT, sinh viên sẽ nâng cao khả năng giao tiếp/phỏng vấn, đồng thời đây còn là cơ hội để SV hiểu được năng lực chuyên môn của bản thân cũng như biết được những kỹ năng mềm mà doanh nghiệp thường đòi hỏi SV phải có khi đi xin việc. 

     - Việc tìm kiếm này cũng sẽ giúp SV có điều kiện để tiếp cận thông tin của nhiều doanh nghiệp, làm quen với việc tập hợp thông tin, phân tích, đánh giá để có thể tìm được nơi thực tập phù hợp cho bản thân.

     - Việc thỏa với điều kiện của một cá nhân sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc cùng thời điểm, trường phải tìm nơi thực tập cho nhiều SV ở nhiều ngành nghề khác nhau.