KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN HỒI, BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾT QUẢ MÔN HỌC GDNN&CTXH (PHẦN 1)
Căn cứ trên thông tin phản hồi, đối chiếu cơ sở dữ liệu và phản hồi từ BTC các hoạt động CTXH, Phòng CTSV&TTGD công bố kết quả xử lý thông tin phản hồi Phần 1 đối với sinh viên các khóa đã tốt nghiệp ra trường (02DH - 05DH, 12CD - 15CD, 05CDN - 08CDN). Trường hợp được bổ sung và đủ điều kiện cấp chứng nhận GDNN&CTXH sẽ có Chứng nhận trong tuần này. SV liên hệ Phòng CTSV&TTGD để nhận. Những trường hợp còn lại, Phòng CTSV&TTGD sẽ tiếp tục xử lý và công bố kết quả đối với thông tin phản hồi của SV các khóa còn lại. Trân trọng./.
STT MSSV HỌ TÊN LỚP KẾT QUẢ XỬ LÝ CẤP BỔ SUNG
CHỨNG NHẬN GDNN&CTXH ĐỢT 2 NĂM 2018
1 2003140314 Nguyễn Tấn Can 05DHCK2 Cộng bổ sung 15 điểm cột III.7 x
2 2007130036 Nguyễn Thị Thanh Hương 04DHKT1 Cộng bổ sung 10 điểm cột III.6, 10 điểm cột III.7,  x
3 2013140140 Nguyễn Thị Hằng Nga 05DHQT2 Cộng bổ sung 55 điểm cột I.3, điểm cộng sai cho bạn Hồng Nga đã được thu lại.  x
4 2013140249 Nông Ái Thủy 05DHQT4 Cộng bổ sung 10 điểm cột I.2 x
5 2023140324 Đoàn Thị Thanh Tâm 05DHNH3 Cộng 25 điểm cột III.7 x
6 3004140051 Nguyễn Trần Ngọc Huyền 14CDHH1 Cộng bổ sung 10 điểm I.2, cộng lại 10 điểm III.7 x
7 3010150061 Nguyễn Thị Kim Ngân 15CDCM Cộng bổ sung 20 điểm III.6, 20 điểm III.7 x
8 2001130180 Nguyễn Ngô Thành Đạt 04DHTH3 Cập nhật lại 20 điểm I.2 x
9 2001140042 Đinh Trường Đức 05DHTH2 Cập nhật bổ sung lại 25 điểm III.2 x
10 2001140122 Nguyễn Hoàng Lộc 05DHTH2 Trong dữ liệu cộng điểm ghi nhận em mới tham gia địa chỉ đỏ 2 lần và do đó số điểm cột I.3 đang là 75 điểm. Hiện tại em còn thiếu 95 điểm theo yêu cầu  
11 2001140130 Trần Chí Luân 05DHTH3 Hoạt động địa chỉ đỏ lần 3 của em đã cộng 55 điểm, bổ sung lại 10 điểm III.3, 10 điểm III.7 x
12 2002140010 Nguyễn Thái Bảo 05DHDT2 Bổ sung lại 20 điểm I.2, 10 điểm III.7 x
13 2003130041 Võ Đức Hoàng 04DHCK1 Bổ sung lại 70 điểm I.2; [Các hoạt động em tham gia đã được cộng đầy đủ bao gồm: 10 điểm I.2 (CTXH số 340 - Hỗ trợ trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông trong công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2018_Số buổi: 01); 20 điểm I.2 (CTXH 333 - Hỗ trợ trung tâm thư viện di dời phòng giáo trình, chuẩn bị khởi công cải tạo nâng cấp thư viện - 02 buổi ngày 10/7/2018); 25 điểm HMNĐ III.2] x
14 2003140043 Nguyễn Thanh Nhã 05DHCK1 Bổ sung lại 30 điểm I.2 x
15 2003140120 Nguyễn Đăng Khoa 05DHCK4 Bổ sung lại 20 điểm I.2, 15 điểm II.5  x
16 2003140143 Nguyễn Thành An 05DHCK4 Bổ sung lại 40 điểm I.2 x
17 2003140150 Nguyễn Thành Tính 05DHCK2 Trong đợt cập nhật 309, em được cộng 10 điểm cột I.2 hỗ trợ phòng CTCT-HSSV công việc Văn phòng - 01 buổi. Hoạt động tiễn đưa cố Thủ tướng không có cộng điểm CTXH. Hiện tại em còn thiếu 05 điểm so với yêu cầu.  
18 2003140301 Trần Đại Đức 05DHCK2 Em tham gia CTXH 341 (tính chất công việc 1 số buổi là nặng nhọc) được cộng tổng cộng 80 điểm cột I.2. Hiện tại em còn thiếu 20 điểm so với yêu cầu.  
19 2004140047 Trần Đông Duy 05DHHH1 Hiện tại em đã đủ điều kiện và được cấp chứng nhận GDNN&CTXH đợt 1 năm 2018, em vui lòng liên hệ phòng CTSV để nhận nhé Đã cấp đợt 1 năm 2018
20 2004140223 Lâm Quế San 05DHHH2 Bổ sung ại 20 điểm I.2, 10  điểm cột III.6, 10 điểm cột III.7 x
21 2004140340 Huỳnh Hoàng Bảo Xuyên 05DHHH4 Bổ sung lại 20 điểm I.2, 10 điểm III.7 x
22 2004140368 Nguyễn Thị Thùy Ngân 05DHHH3 Đã cộng 50 điểm III.2, đủ điều kiện và có tên trong danh sách cấp chứng nhận đợt 2 năm 2018. Em vui lòng theo dõi lại kết quả đã công bố nhé. Đã có tên trong danh sách cấp chứng nhận đợt 2 năm 2018
23 2004140482 Lê Nguyễn Cẩm Tú 05DHHH3 Bổ sung lại 40 điểm I.2 x
24 2005140033 Nguyễn Thanh Chất 05DHTP6 Bổ sung lại 30 điểm I.2 x
25 2006140081 Lê Mỹ Hạnh 05DHTS2 Bổ sung lại 10 điểm III.3, 10 điểm III.6, 20 điểm I.2 x
26 2006140131 Bùi Thị Thanh Huyền 05DHTS1 Bổ sung lại 10 điểm III.7 x
27 2006140353 Nguyễn Ngọc Trâm  05DHTS1 Bổ sung thêm 10 điểm I.2 x
28 2007140161 Võ Thị Kim Oanh 05DHKT2 Hiện tại dữ liệu chưa ghi nhận điểm HMNĐ của em. Em vui lòng nộp bổ sung giấy HMNĐ photo gửi về thầy Dung để được đối chiếu và cộng bổ sung 25 điểm III.2 x
29 2007140209 Nguyễn Thị Thơ 05DHKT3 Bổ sung lại 10 điểm I.2, 10 điểm III.7 x
30 2008140172 Nguyễn Đình Nam 05DHSH2 Trong dữ liệu cập nhật từ trung tâm tuyển sinh và truyền thông gửi qua không có chấm công của em. Em vui lòng liên hệ trực tiếp bên đó để được xác nhận nhé.  
31 2008140227 Nguyễn Thị Phương 05DHSH3 Bổ sung lại 10 điểm III.6, 20 điểm III.7 x
32 2008140369 Võ Thị Thúy Vân 05DHSH3 Bổ sung lại 10 điểm III.6, 10 điểm III.7 x
33 2009140136 Nguyễn Trọng Phú 05DHMT1 Hiện tại em đã đủ điều kiện và được cấp chứng nhận GDNN&CTXH đợt 1 năm 2018, em vui lòng liên hệ phòng CTSV để nhận nhé Đã cấp đợt 1 năm 2018
34 2009140416 Nguyễn Thị Bích Ngân 05DHMT2 Bổ sung 30 điểm I.2 (Bao gồm 10 điểm cập nhật lại, 10 điểm I.2 - Hỗ trợ ổn định trật tự phát hồ sơ và hướng dẫn SV thực hiện KSK định kì-sáng 12/5/2018; 10 điểm I.2 - Hỗ trợ phòng CTCT&HSSV xử lý hồ sơ - chiều 09/08/2018 - số buổi : 01) x
35 2013130030 Trần Quí Thọ 04DHQT1 Bổ sung lại 20 điểm III.5, 20 điểm III.6 x
36 2013140145 Nguyễn Thị Kim Ngân 05DHQT1 Hiện tại em đã đủ điều kiện và được cấp chứng nhận GDNN&CTXH đợt 1 năm 2018, do đó trong danh sách đợt 30/9 này không có tên của em. Em vui lòng liên hệ phòng CTSV để nhận giấy chứng nhận GDNN&CTXH nhé Đã cấp đợt 1 năm 2018
37 2013140305 Võ Lê Thúy Vy 05DHQT4 Bổ sung thêm 10 điểm I.2 - CTXH số 319 - Hỗ trợ TT Công nghệ Thông tin xử lý hồ sơ học vụ -  số buổi: 01 x
38 2022140088 Nguyễn Thị Hồng Nga 05DHDB1 Bổ sung thêm 10 điểm I.2 - Hỗ trợ phòng CTHSSV xử lý hồ sơ - chiều 7/5/2018 x
39 2022140171 Trương Thị Hoài Trang 05DHDB2 Bổ sung thêm 10 điểm I.2 - CTXH số 319 - Hỗ trợ TT Công nghệ Thông tin xử lý hồ sơ học vụ -  số buổi: 01 x
40 2023140205 Văn Lê Ngọc Quỳnh 05DHNH2 Bổ sung thêm 10 điểm I.2 -Hỗ trợ phòng CTHSSV xử lý hồ sơ - chiều 11/5/2018  
41 2023140260 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA 05DHNH2 Hiện tại em đã đủ điều kiện và được cấp chứng nhận GDNN&CTXH đợt 1 năm 2018, em vui lòng liên hệ phòng CTSV để nhận nhé Đã cấp đợt 1 năm 2018
42 2023140314 Trần Lê Yến Nhi 05DHNH3 Bổ sung lại 30 điểm I.2, 10 điểm III.7; Bổ sung thêm 20 điểm I.2 - Hỗ trợ trung tâm tuyển sinh (Chiều T2 ngày 15/01/2018 và chiều T4 ngày 17/01/2018) x
43 2023140328 Nguyễn Thị Khánh Linh 05DHNH3 Bổ sung lại 20 điểm I.2 x
44 3003150038 Mai Xuân Thưởng 15CDCK Trong đợt cập nhật 30/9/2018,em được cộng bổ ung 40 điểm cột I2 - CTXH 333 - Hỗ trợ trung tâm thư viện di dời phòng giáo trình, chuẩn bị khởi công cải tạo nâng cấp thư viện - 04 buổi (ngày 10&11/7/2018). Hiện tại em còn thiếu 12,5 điểm so với yêu cầu  
45 3005150021 Nguyễn Thị Quỳnh Như 15CDTP Bổ sung lại 10 điểm I.2 x
46 3010150028 MAI THỊ KIM CHI 15CDCM Bổ sung lại 20 điểm I.2, 20 điểm III.7 x
47 3012140138 Hồ Thị Thanh Quyên  14CDGD Bổ sung 60 điểm I.2;
10 điểm I.2 - CTXH số 333 - Hỗ trợ trung tâm thư viện di dời phòng giáo trình, chuẩn bị khởi công cải tạo nâng cấp thư viện - Số buổi: 01
20 điểm  I.2 - Hỗ trợ phòng CTCT&HSSV công việc văn phòng-sáng 14/09/2018-số buổi:01 (CV nặng nhọc)
20 điểm I.2 - CTXH số 343 - Hỗ trợ Phòng CTCT&HSSV tiếp tân sinh viên năm 2018, sáng 23/08/2018, số buổi: 01
10 điểm I.2 - CTXH số 335 - Hỗ trợ trung tâm TS&DVĐT xử lý hồ sơ tuyển sinh năm 2018, số buổi: 01
x
48 2004140502 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 05DHHH4 Cập nhật lại 40 điểm I.2 x
49 2005150213 Nguyễn Thị Hồng Thắm  06DHTP4 Hiện tại em đã đủ điều kiện và được cấp chứng nhận GDNN&CTXH đợt 1 năm 2018, em vui lòng liên hệ phòng CTSV để nhận nhé Đã cấp đợt 1 năm 2018
50 2002140422 Lê Công Lực 05DHDT5 Bổ sung 25 điểm HMNĐ III.2 x
51 2007140144 Hứa Đông Nhi 05DHKT1 Bổ sung 10 điểm III.3 Tham gia chạy vì trái tim năm 2017 x
52 2007140102 Bùi Gia Linh 05DHKT1 Bổ sung 10 điểm III.3 Tham gia chạy vì trái tim năm 2017 x

     Lưu ý:

Trong trường hợp SV các khóa nêu trên có thông tin thắc mắc, cần bổ sung đối chiếu kết quả GDNN&CTXH, SV vui lòng gửi thông tin phản hồi tới bộ phận quản lý môn học này bằng cách điền vào FORM đính kèm, Phòng CTSV&TTGD sẽ tổng hợp và công bố câu trả lời trong thời gian sớm nhất (SV CLICK vào FORM tại đây)