KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN HỒI, BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾT QUẢ MÔN HỌC GDNN&CTXH (PHẦN 2)
Căn cứ trên thông tin phản hồi, đối chiếu cơ sở dữ liệu và phản hồi từ BTC các hoạt động CTXH, Phòng CTSV&TTGD công bố kết quả xử lý thông tin phản hồi Phần 1 đối với sinh viên các khóa đã tốt nghiệp ra trường (02DH - 05DH, 12CD - 15CD, 05CDN - 08CDN). Trường hợp được bổ sung và đủ điều kiện cấp chứng nhận GDNN&CTXH sẽ có Chứng nhận trong tuần này. SV liên hệ Phòng CTSV để nhận. Những trường hợp còn lại, Phòng CTXH&TTGD sẽ tiếp tục xử lý và công bố kết quả đối với thông tin phản hồi của SV các khóa còn lại. Trân trọng./.
STT MSSV HỌ TÊN LỚP ĐIỆN THOẠI KẾT QUẢ XỬ LÝ CẤP BỔ SUNG
CHỨNG NHẬN GDNN&CTXH ĐỢT 2 NĂM 2018
1 2002130313 Quách Tố Thanh Hùng #N/A 977289771 Hiện tại em đã đủ điều kiện