KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN HỒI, BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾT QUẢ MÔN HỌC GDNN&CTXH (PHẦN 2)
Căn cứ trên thông tin phản hồi, đối chiếu cơ sở dữ liệu và phản hồi từ BTC các hoạt động CTXH, Phòng CTSV&TTGD công bố kết quả xử lý thông tin phản hồi Phần 1 đối với sinh viên các khóa đã tốt nghiệp ra trường (02DH - 05DH, 12CD - 15CD, 05CDN - 08CDN). Trường hợp được bổ sung và đủ điều kiện cấp chứng nhận GDNN&CTXH sẽ có Chứng nhận trong tuần này. SV liên hệ Phòng CTSV để nhận. Những trường hợp còn lại, Phòng CTXH&TTGD sẽ tiếp tục xử lý và công bố kết quả đối với thông tin phản hồi của SV các khóa còn lại. Trân trọng./.
STT MSSV HỌ TÊN LỚP ĐIỆN THOẠI KẾT QUẢ XỬ LÝ CẤP BỔ SUNG
CHỨNG NHẬN GDNN&CTXH ĐỢT 2 NĂM 2018
1 2002130313 Quách Tố Thanh Hùng #N/A 977289771 Hiện tại em đã đủ điều kiện và được cấp chứng nhận GDNN&CTXH trong đợt 1 năm 2017. Em vui lòng liên hệ phòng CTSV&TTGD trong giờ hành chính để nhận nhé Được cấp chứng nhận GDNN&CTXH trong đợt 1 năm 2017
2 2003140325 Lê Quang Tuấn 05DHCK2 1659967865 Cộng bổ sung 10 điểm I.2 - Tham gia CTXH hỗ trợ phòng công tác cthssv sáng 29/08/2018 - số buổi: 01 X
3 2004140066 Lý Mỹ Hân 05DHHH1 938216958 Cập nhật lại 10 điểm III.7 X
4 2004140080 Lê Thị Thu Hiền 05DHHH1 773946026 Cập nhật lại 10 điểm III.7 X
5 2005140372 Trương Thị Yến Nhi 05DHTP3 964477764   Đã có chứng nhận GDNN&CTXH đợt 1 năm 2018
6 2006140353 Nguyễn Ngọc Trâm 05DHTS1 372722534 Cộng bổ sung 10 điểm I.2 - Tham gia phòng CTCT-HSSV xử lí hồ sơ 30/5/2018 x
7 2007140175 Phạm Vũ Thảo Phương 05DHKT2 1285930089 Cộng bổ sung 10 điểm III.7 - Tham gia ngày hội Việc làm Carer Day x
8 2007140408 Lê Phương Thảo 05DHKT1 399527048 Bổ sung 10 điểm I.2 - Hỗ trợ phát bằng TNTHPT-10/4/2108; 10 điểm I.2 -Hỗ trợ phát thẻ BHYT x
9 2008140165 Hồ Thị My 05DHSH3 985122036 Cộng bổ sung 10 điểm I.2 -CTXH 328_ Hỗ trợ phòng CTCT&HSSV tổ chức khám sức khỏe định kì cho Sv X
10 2009140345 Hoàng Văn Toàn 05DHMT2 975216855 Bổ sung lại 40 điểm I.2 X
11 2013140090 Lê Hoàng Hưng 05DHQT2 933997625 Bổ sung lại 10 điểm I.2 - Công tác xã hội số 352, hỗ trợ công tác học vụ văn phòng cho phòng Quản lý khoa học và đào tạo sau Đại học vào chiều thứ 6 ngày 21/09/2018 x
12 2022140050 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 05DHDB1 1649847110 Bổ sung thêm 10 điểm I.2 - CTXH số 332 - Hỗ trợ trung tâm CNTT hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần HK1 năm học 2018-2019, số buổi: 01 x
13 2023130170 Trương Thị Trúc Chi  04DHNH2 937514060 Cộng bổ sung 25 điểm HMNĐ lần 3 cột III.2, 55điểmI.3 tham gia địa chỉ đỏ x
14 2023140108 Liên Ngọc Mẫn 05DHNH2 937651633 Cập nhật lại 10 điểm III.3, 10 điểm tham gia CTXH 311 X
15 2023140210 Nguyễn Thanh Phương 05DHNH1 938592201 Cập nhật lại 60 điểm I.2 X
16 2023140248 Tô Thị Như Ý 05DHNH2 963598110 Cập nhật lại 10 điểm III.7, bổ sung 25 điểm HMNĐ X
17 3015150065 Lê Vủ Kha 15CDNL 966483415 Cập nhật lại 20 điểm III.6 X