Thực hiện theo thông báo số 625/TB-DCT về việc triển khai tháng thanh niên đẩy mạnh việc thực hiện nội quy, quy định của nhà trường, từ ngày 24/10 – 20/10/2016 việc tuyên truyền chủ trương và các quy định cụ thể được thực hiện trên đồng loạt các kênh truyền thông của nhà trường, hệ thống phát thanh, cổng thông tin sinh viên, pano khẩu hiệu,…

Từ ngày 31/10/2016, bước vào giai đoạn 2, để tăng cường việc kiểm tra thực hiện nền nếp nội quy quy định, đội xung kích được thành lập trực thuộc Đoàn thanh niên trường, phối hợp với các đơn vị trong trường, phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên, Phòng Thanh tra, tiến hành kiểm tra đồng loạt việc thực hiện nội quy, quy định trong khuôn viên trường và trong lớp học. Qua thời gian đầu thực hiện, phóng viên ghi nhận được đông đảo sự ủng hộ và đồng thuận của các thầy cô giáo và các em sinh viên với chủ trương tăng cường ANTT của nhà trường.

 

Các tấm pano về quy định nội quy nhà trường được bố trí trong khuôn viên trường

Hy vọng trong thời gian tới, ý thức tuân thủ nội quy quy định sẽ được toàn thể cán bộ viên chức và HSSV nhà trường thực hiện một cách nghiêm túc, nhằm xây dựng một môi trường học đường văn minh, lành mạnh, kỷ luật và an toàn.

Sau đây là một số hình ảnh của đợt ra quân:

Đội xung kích trực hướng dẫn, nhắc nhỏ tại khu vực cổng trường

Đội xung kích trực hướng dẫn, nhắc nhở tại khu vực cổng soát vé xe 

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV phối hợp đội xung kích lên nhắc nhở tại lớp học

Thầy cô giáo vui vẻ hợp tác

   

 Sinh viên nêu thắc mắc và được giải thích rõ ràng về các nội dung trong quy định

Phòng CTCT-HSSV