STT KHÓA HỌC PHẦN CTXH KẾT QUẢ
NHÓM I  NHÓM II, III
HỆ ĐẠI HỌC
1  02ĐHCQ  >=50 >=20 Click vào đây để xem kết quả
2  03ĐHCQ >=50 >=60 Click vào đây để xem kết quả
3  04ĐHCQ >=50 >=120 Click vào đây để xem kết quả
4  05ĐHCQ >=50 >=120 Click vào đây để xem kết quả
5  06ĐHCQ >=50 >=120 Click vào đây để xem kết quả
6  07ĐHCQ >=50 >=120 Click vào đây để xem kết quả
7  08ĐHCQ >=50 >=120 Click vào đây để xem kết quả
09ĐHCQ >=50 >=120 Click vào đây để xem kết quả
HỆ CAO ĐẲNG
9  12CĐCQ >=37.5 >=15 Click vào đây để xem kết quả
10  13CĐCQ >=37.5 >=40 Click vào đây để xem kết quả
11  14CĐCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
12  15CĐCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
13  16CĐCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
14  17CĐCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
 15  18CĐCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ
16  05CĐNCQ >=37.5 >=15 Click vào đây để xem kết quả
17  06CĐNCQ >=37.5 >=40 Click vào đây để xem kết quả
18  07CĐNCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
19  08CĐNCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
20  09CĐNCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
HỆ TRUNG CẤP
21 31TC (2Năm) >=25 >=10 Click vào đây để xem kết quả
22 32TC (2Năm) >=25 >=60  Click vào đây để xem kết quả

         Lưu ý:

         1) Khiếu kiện, thắc mắc kết quả điểm GDNN&CTXH:

          - Bước 1: SV liên hệ trực tiếp BTC hoạt động để xác minh kết quả tham gia các hoạt động GDNN&CTXH của mình:

                    + BTC đã chấm công đúng cho mình hay chưa?

                    + BTC đã tổng hợp và bàn giao kết quả thực hiện CTXH xuống phòng CTCT&TTGD hay chưa?

          - Bước 2: Nếu BTC đã hoàn thành 2 việc trên mà kết quả công bố của phòng CTCT&TTGD vẫn chưa cập nhật, SV vui lòng gửi thông tin phản hồi tới bộ phận quản lý môn học này bằng cách điền vào FORM, Phòng CTCT&TTGD sẽ tổng hợp và công bố câu trả lời (SV CLICK vào FORM tại đây)                   

         2) Sinh viên các khóa 02DH, 03DH, 04DH, 05DH - 12CD, 13CD, 14CD, 15CD -  05CDN, 06CDN, 07CDN, 08CDN đã đủ điều kiện cấp chứng nhận trong các đợt trước liên hệ trực tiếp tại phòng CTCT-TTGD trong giờ hành chính để được cấp giấy xác nhận, bổ túc hồ sơ để rút bằng tốt nghiệp.

         3) Sinh viên các khóa 05DH, 15CD, 08CDN đã đủ điều kiện cấp chứng nhận trong đợt 2 năm 2018 này có thể nhận giấy chứng nhận hoàn thành môn học GDNN&CTXH, bổ túc hồ sơ rút bằng TN như sau:

          - Thời gian : Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 22/10/2018

          - Địa điểm: Phòng CTSV&TTGD (Liên hệ thầy Trần Văn Khương)

          - Đối tượng: Lớp trưởng hoặc Bí thư nhận theo lớp

         5) Danh mục các hoạt động GDNN&CTXH được cập nhật trong đợt 30/9/2018 này, bao gồm:

STT MÃ SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Đợt cập nhật điểm CTXH Ghi chú
1 356 CTXH số 356 -  Tham gia dọn dẹp cảnh quan môi trường tại cơ sở 140 Lê Trọng Tấn 0 Chưa bàn giao
2 355 CTXH số 355 - Hỗ trợ Trung tâm hỗ trợ sinh viên tổ chức sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa 30/9/2018 Đã bàn giao
3 354 CTXH số 354 - Hỗ trợ Trung tâm ngoại ngữ các công việc học vụ (Yêu cầu: SV mang theo Laptop) 0 Chưa bàn giao
4 353 CTXH số 353 - Hỗ trợ ban chấp hành Công đoàn trường tổ chức trung thu cho con em CCVC nhà trường 30/9/2018 HỦY
5 352 CTXH số 352 - Hỗ trợ công tác học vụ văn phòng cho Phòng Quản lý KH & Đào tạo Sau ĐH và Phòng CTCT&HSSV 0 Chưa bàn giao
6 351 CTXH số 351 - Tham gia ngày hội sinh viên HUFI với ngày hội ATGT năm 2018 và thay nhớt xe, kiểm tra xe miễn phí 30/9/2018 Đã bàn giao
7 350 CTXH số 350 - Hỗ trợ công tác tổ chức khám sức khỏe ban đầu đối với Tân sinh viên khóa mới 0 Bàn giao 1 phần
8 349 CTXH số 349 - Hỗ trợ TTDV hướng dẫn sắp xếp xe cộ ngày 9/9/2019 (Gala chào tân SV và khai giảng năm học mới 2018-2019) 30/9/2018 Đã bàn giao
9 348 CTXH số 348 - Hỗ trợ công tác phát đồng phục cho Tân Sinh viên năm học 2018-2019 30/9/2018 Đã bàn giao
10 347 CTXH số 347 - Hỗ trợ công tác học vụ tại phòng CTCT&HSSV (Tầng trệt nhà E- Yêu cầu mang theo Laptop) 30/9/2018 Đã bàn giao
11 346 CTXH số 346 - Hỗ trợ công tác học vụ tại Trung tâm ngoại ngữ (Phòng D.101- Yêu cầu mang theo Laptop) 0 Chưa bàn giao
12 345 CTXH số 345 - Hỗ trợ sắp xếp khu vực tiếp Tân SV (nhóm 1) và tháo cắt chỉ đồng phục Tân SV (nhóm 2) 30/9/2018 Đã bàn giao
13 344 CTXH số 344 - Hỗ trợ Phòng CTCT&HSSV tiếp tân sinh viên năm 2018 (Bổ sung) 30/9/2018 Đã bàn giao
14 343 CTXH số 343 - Hỗ trợ Phòng CTCT&HSSV tiếp tân sinh viên năm 2018  30/9/2018 Đã bàn giao
15 341 CTXH số 341 - Hỗ trợ phòng Quản Trị Thiết bị dọn dẹp bàn ghế thư viện 30/9/2018 Đã bàn giao
16 340 CTXH số 340 - Hỗ trợ trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông trong công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2018  30/9/2018 Đã bàn giao
17 339 CTXH số 339 - Hỗ trợ phòng CTCT-HSSV xử lý hồ sơ 30/9/2018 Đã bàn giao
18 338 CTXH số 338 - Tham gia Ngày hội xét tuyển tại ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2018 cùng trung tâm TS & DVĐT 30/9/2018 Đã bàn giao
19 337 CTXH số 337 - Hỗ trợ trung tâm thư viện di dời phòng giáo trình, chuẩn bị khởi công cải tạo nâng cấp thư viện (Lần 3) 30/9/2018 Đã bàn giao
20 336 CTXH số 336 - Hỗ trợ trung tâm TS & DVĐT dọn dẹp và sắp xếp văn phòng xử lý hồ sơ tuyển sinh năm 2018 30/9/2018 Đã bàn giao
21 335 CTXH số 335 - Hỗ trợ trung tâm TS&DVĐT xử lý hồ sơ tuyển sinh năm 2018 (Cô Thoại & Cô Hòa) 30/9/2018 Đã bàn giao
22 334 CTXH số 334 - Hỗ trợ trung tâm thư viện di dời phòng giáo trình, chuẩn bị khởi công cải tạo nâng cấp thư viện (Lần 2) 30/9/2018 Đã bàn giao
23 333 CTXH số 333 - Hỗ trợ trung tâm thư viện di dời phòng giáo trình, chuẩn bị khởi công cải tạo nâng cấp thư viện 30/9/2018 Đã bàn giao
24 332 CTXH số 332 - Hỗ trợ trung tâm CNTT hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần HK1 năm học 2018-2019 30/9/2018 Đã bàn giao
25 331 CTXH số 331 - Hỗ trợ trung tâm Quản lý Chất lượng trong công tác tổ chức thi cuối HK2 - Đợt 2 năm 2017-2018  30/9/2018 Đã bàn giao
26 330 CTXH số 330 - Hỗ trợ phòng CTCT&HSSV tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho SV (Đợt 2) 30/9/2018 Đã bàn giao
27 329 CTXH số 329 - Hỗ trợ Trung tâm quản lý chất lượng xử lý phiếu khảo sát sinh viên 30/9/2018 Đã bàn giao
28 328 CTXH số 328 - Hỗ trợ phòng CTCT&HSSV tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho SV 30/9/2018 Đã bàn giao
29 326 CTXH số 326 - Hỗ trợ phòng quản trị thiết bị chuyển một số đồ văn phòng từ phòng CTCT&HSSV sang tầng hầm nhà A 30/9/2018 Đã bàn giao
30 324 CTXH số 324 - Hỗ trợ phòng CTCT&HSSV chuyển văn phòng tại cơ sở 140 Lê Trọng Tấn 30/9/2018 Đã bàn giao
31 323 CTXH số 323 - Tham gia lễ rước cờ truyền thống tại Hội thao quốc phòng quận tân phú 30/9/2018 Đã bàn giao
32 321 CTXH số 321 - Hỗ trợ Trung tâm thư viện dọn kho đồng phục, lễ phục tốt nghiệp trên phòng E10 30/9/2018 Đã bàn giao
33 320 CTXH số 320 - Hỗ trợ phòng CTCT&HSSV chuyển văn phòng tại cơ sở 140 Lê Trọng Tấn 0 Chưa bàn giao
34 319 CTXH số 319 - Hỗ trợ TT Công nghệ Thông tin xử lý hồ sơ học vụ 30/9/2018 Đã bàn giao
35 317 CTXH số 317 - Hỗ trợ phòng CTCT-HSSV đối chiếu bằng tốt nghiệp - Phụ trách : Cô Linh 30/9/2018 Đã bàn giao
36 315 CTXH số 315 - Tham gia huấn luyện hội thao quốc phòng quận Tân Phú năm 2018 - P. Tân Sơn Nhì 30/9/2018 Đã bàn giao
37 314 CTXH số 314 - Tham gia huấn luyện hội thao quốc phòng quận Tân Phú năm 2018 - P. Tây Thạnh 30/9/2018 Đã bàn giao
38 313 CTXH số 314 - Tham gia chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 30/9/2018 Đã bàn giao
39 312 CTXH số 312 - Hỗ trợ phòng Quản trị Thiết bị sắp xếp bàn ghế khu vực nhà D 30/9/2018 Đã bàn giao
40 311 CTXH số 311 - Hỗ trợ phòng CTCT-HSSV thực hiện đối chiếu văn bằng, chứng chỉ 30/9/2018 Đã bàn giao
41 284 CTXH số 284 - Hỗ trợ trung tâm thư viện dọn kho thanh lý sách vào ngày 2/12/2017 30/9/2018 Đã bàn giao
42 - Tham gia địa chỉ đỏ năm 2018  (đợt bổ sung), cộng cho những trường hợp tham gia 2 lần trở lên 55 điểm, lần đầu 20 điểm (Phụ trách: Cô Nga) 30/9/2018 Đã bàn giao
43 - Hiến máu nhân đạo nộp giấy xác nhận từ ngày 30/3/2018 - 30/8/2018 30/9/2018 Đã bàn giao
44 - Tham gia ANTT đợt 1,2, năm 2018 do Đoàn TN & Hội sinh viên tổ chức (Phụ trách: Thầy Hiệp) 30/9/2018 Đã bàn giao
45 - Tham gia hỗ trợ phòng CTCT&HSSV xử lý hình ảnh tân SV năm 2018 (Phụ trách: Thầy Hiệp) 30/9/2018 Đã bàn giao
46 - Tham gia hỗ trợ phòng Đào tạo phát bằng tốt nghiệp tạm thời năm 2018 (Phụ trách: Cô Thúy) 30/9/2018 Đã bàn giao
47 - Tham gia hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh (đợt trong tết và từ tết đến hết tháng 4/2018) - Phụ trách Cô Thoại 30/9/2018 Đã bàn giao
48 - Hỗ trợ Ban tổ chức Kỷ niệm Truyền thống HS - SV 9/1/2018 30/9/2018 Đã bàn giao
49 - Tham gia chương trình Giờ Trái Đất 60+ năm 2018 30/9/2018 Đã bàn giao
50 - Hỗ trợ Ban tổ chức Chương trình cắm trại 26/3/2018 30/9/2018 Đã bàn giao
51 - Hỗ trợ Ban tổ chức Chương trình Âm nhạc Dân tộc Học Đường năm 2018 30/9/2018 Đã bàn giao
52 - Hỗ trợ Ban tổ chức, CTV Ngày hội hiến máu Nắng HUFI năm 2018 30/9/2018 Đã bàn giao
53 - Tham gia chương trình MHX năm 2018 do đoàn trường ĐH CNTP TP.HCM tổ chức 30/9/2018 Đã bàn giao
54 - Tham gia Tiếp sức mùa thi năm 2018 do đoàn trường ĐH CNTP TP.HCM tổ chức 30/9/2018 Đã bàn giao
55 - Tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2018 do Đoàn TN - Hội SV trường ĐH CNTP TP.HCM tổ chức 30/9/2018 Đã bàn giao
56 -  Tham gia Chương trình ngày hội trẻ thơ 1/6 năm 2018 30/9/2018 Đã bàn giao

          Trân trọng./.