STT KHÓA HỌC PHẦN CTXH KẾT QUẢ
NHÓM I NHÓM II, III
HỆ ĐẠI HỌC (4 NĂM)
1 02ĐHCQ >=50 >=20 Click vào đây để xem kết quả
2 03ĐHCQ >=50 >=60 Click vào đây để xem kết quả
3 04ĐHCQ >=50 >=120 Click vào đây để xem kết quả
4 05ĐHCQ >=50 >=120 Click vào đây để xem kết quả
5 06ĐHCQ >=50 >=120 Click vào đây để xem kết quả
6 07ĐHCQ >=50 >=120 Click vào đây để xem kết quả
7 08ĐHCQ >=50 >=120 Click vào đây để xem kết quả
8 09ĐHCQ >=50 >=120 Click vào đây để xem kết quả
HỆ CAO ĐẲNG (3 NĂM)
9 12CĐCQ >=37.5 >=15 Click vào đây để xem kết quả
10 13CĐCQ >=37.5 >=40 Click vào đây để xem kết quả
11 14CĐCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
12 15CĐCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
13 16CĐCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
14 17CĐCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
15 18CĐCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ (3 NĂM)
16 05CĐNCQ >=37.5 >=15 Click vào đây để xem kết quả
17 06CĐNCQ >=37.5 >=40 Click vào đây để xem kết quả
18 07CĐNCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
19 08CĐNCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
20 09CĐNCQ >=37.5 >=90 Click vào đây để xem kết quả
HỆ TRUNG CẤP (2 NĂM)
21 31TC
>=25 >=10 Click vào đây để xem kết quả
22 32TC
>=25 >=60 Click vào đây để xem kết quả

Lưu ý:

1) Xem điểm nhanh:

- Bấm vào Link xem điểm, hiện ra bảng điểm định dạng pdf

- Bấm tổ hợp phím Ctrl + F để hiện lên ô "Tìm kiếm"

- Điền MSSV vào ô tìm kiếm và nhấn phím "ENTER" là ra ngay kết quả

2) Khiếu kiện, thắc mắc kết quả điểm GDNN&CTXH:

- Bước 1: SV liên hệ trực tiếp BTC hoạt động để xác minh kết quả tham gia các hoạt động GDNN&CTXH của mình:

+ BTC đã chấm công đúng cho mình hay chưa?

+ BTC đã tổng hợp và bàn giao kết quả thực hiện CTXH xuống phòng CTCT&TTGD hay chưa?

- Bước 2: Nếu BTC đã hoàn thành 2 việc trên mà kết quả công bố của phòng CTCT&TTGD vẫn chưa cập nhật, SV vui lòng gửi thông tin phản hồi tới phòng CTCT&TTGD.

3) Cách thức phản hồi:

- Cách 1: Sinh viên liên hệ trực tiếp phòng CTCT&TTGD trong giờ hành chính

- Cách 2: Sinh viên phản hồi thông tin bằng cách điền vào FORM, Phòng CTCT&TTGD sẽ tổng hợp và công bố câu trả lời (SV CLICK vào FORM tại đây)

4) Danh sách sinh viên đủ điều kiện và được cấp chứng nhận GDNN&CTXH năm 2019 (Xem và tải về tại đây)

5) Sinh viên có tên trong danh sách được cấp chứng nhận GDNN&CTXH năm 2019 liên hệ lấy chứng nhận như sau:

- Thời gian: Từ ngày 02/10/2019

- Địa điểm: Phòng CTSV&TTGD (Liên hệ thầy Trần Văn Khương)

- Đối tượng: Lớp trưởng hoặc Bí thư nhận theo lớp hoặc cá nhân sinh viên lấy trực tiếp.

Lưu ý: Hiện nay, tính tới thời điểm ngày 02/10/2019 chứng nhận GDNN&CTXH đã có gồm những sinh viên có tên sau đây (CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ XEM VÀ TẢI VỀ). Những sinh viên còn lại đang tiếp tục được gấp rút hoàn thành. Phòng CTSV&TTGD sẽ công bố ngay khi có kết quả mời sinh viên xuống nhận.

Trân trọng./.