Phòng CTSV&TTGD công bố kết quả thực hiện môn học GDNN&CTXH của sinh viên toàn trường, cập nhật tới ngày 05/12/2019

Đề nghị tất cả sinh viên xem và có ý kiến như sau:

1. Thời gian phản hồi: Từ ngày ra thông báo đến hết 20/12/2019

2. Cấp chứng nhận hoàn thành môn học GDNN&CTXH: Sau thời gian trên, phòng CTSV&TTGD sẽ tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện và được cấp chứng nhận GDNN&CTXH đợt 1 năm 2020.

3. Cấp giấy chứng nhận: Sinh viên có tên trong danh sách được cấp chứng nhận GDNN&CTXH đợt 1 năm 2020 sẽ có thông báo để nhận giấy chứng nhận

          - Địa điểm: Phòng CTSV&TTGD (Liên hệ thầy Khương)

          - Đối tượng: Lớp trưởng hoặc Bí thư nhận theo lớp hoặc cá nhân sinh viên lấy trực tiếp.

4. Lưu ý: 

Hoạt động tham quan địa chỉ đỏ năm 2019 hiện chưa cập nhật điểm vì tới ngày 14,15/12/2019 mới kết thúc hành trình. BTC sẽ tổng hợp danh sách tham gia và chuyển xuống phòng CTSV&TTGD để cập nhật điểm theo quy định.

5. LINK XEM ĐIỂM: CLICK TẠI ĐÂY

(Sinh viên cũng có thể xem kết quả cập nhật điểm GDNN&CTXH trên cổng thông tin sinh viên của trường)