KẾT QUẢ (DỰ KIẾN) ĐIỂM RÈN LUYỆN HK1, NĂM HỌC 2018-2019

Lưu ý:

- Thời gian phản hồi: Từ ngày 04/4/2019 đến hết ngày 12/4/2019

- Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục (Liên hệ cô Thùy trong giờ hành chính)

- Sau thời hạn trên, mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.

Để xem và tải danh sách điểm rèn luyện, mời các bạn CLICK tại đây./.