KẾT QUẢ (DỰ KIẾN) ĐIỂM RÈN LUYỆN HK2, NĂM HỌC 2018-2019

Lưu ý:

- Thời gian phản hồi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/9/2019.

- Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục (Liên hệ cô Thùy trong giờ hành chính).

- Sau thời hạn trên, mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.

PHỤ LỤC:

DANH SÁCH KẾT QUẢ (DỰ KIẾN) ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2019
STT KHOA ĐƯỜNG LINK CHI TIẾT GHI CHÚ
1  Khoa Công nghệ Thực Phẩm Click vào đây để tải về và xem nội dung chi tiết  
2  Khoa Du lịch và Ẩm thực Click vào đây để tải về và xem nội dung chi tiết  
3  Khoa Công nghệ Hóa học Click vào đây để tải về và xem nội dung chi tiết  
4  Khoa Công nghệ Sinh học Click vào đây để tải về và xem nội dung chi tiết  
5  Khoa Môi trường, Tài nguyên & Biến đổi khí hậu Click vào đây để tải về và xem nội dung chi tiết  
6  Khoa Công nghệ Thủy sản Click vào đây để tải về và xem nội dung chi tiết  
7  Khoa Quản trị Kinh doanh Click vào đây để tải về và xem nội dung chi tiết  
8  Khoa Tài chính Kế toán Click vào đây để tải về và xem nội dung chi tiết  
9  Khoa Công nghệ Cơ khí Click vào đây để tải về và xem nội dung chi tiết  
10  Khoa Công nghệ Điện - Điện tử Click vào đây để tải về và xem nội dung chi tiết  
11  Khoa Công nghệ Thông tin Click vào đây để tải về và xem nội dung chi tiết  
12  Khoa Công nghệ May - Thời trang Click vào đây để tải về và xem nội dung chi tiết  
13  Khoa Ngoại ngữ Click vào đây để tải về và xem nội dung chi tiết