ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

CHI BỘ SINH VIÊN HỌC SINH 2

-----------------------------------------------------

Số: 01/TB-SVHS2

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  14 tháng 5  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tiến hành các thủ tục chuyển đảng chính thức

 

          Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam quy định về việc chuyển đảng chính thức đối với đảng viên dự bị;

          Căn cứ tình hình thực tế hiện nay đã tới thời gian tiến hành các thủ tục chuyển đảng chính thức cho các đảng viên dự bị của chi bộ SVHS2;

          Chi uỷ kính gửi các đồng chí danh sách đảng viên dự bị và phân công hướng dẫn đối với các đảng viên chính thức (Đính kèm). Chi uỷ đề nghị các đồng chí (Dự bị và chính thức) theo dõi và tiến hành khẩn trương các thủ tục sau đây:

          1. Đối với đảng viên chính thức:

          - Hướng dẫn đảng viên dự bị tiến hành các thủ tục cần thiết;

          - Chuẩn bị Bản nhận xét đảng viên dự bị (Mẫu 11 – CĐCT);

          2. Đối với đảng viên dự bị:

          - Lấy bảng điểm từ phòng đào tạo;

          - Hoàn thành bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị (Mẫu 10 – CĐCT);

          - Hoàn thành biên bản họp xét chuyển đảng chính thức tại chi đoàn theo hướng dẫn của Đoàn trường (Liên hệ thủ tục, cách thức tiến hành và biểu mẫu họp chi đoàn);

          - Liên hệ chi uỷ (Đ/C Nga tại phòng CTCT-HSSV) để nhận Phiếu lấy ý kiến nhận xét của chi uỷ chi bộ địa phương nơi cư trú. Phiếu này được các đồng chí dự bị gửi về văn phòng đảng uỷ phường hoặc gửi trực tiếp cho đồng chí Bí thư Chi bộ khu phố - Nơi mình đang tạm trú.

          3. Đối với Đoàn trường:

          Chi uỷ đề nghị Đ/c Nguyễn Văn Tài chỉ đạo và hướng dẫn các cấp cơ sở tiến hành các thủ tục cần thiết để công nhận chuyển đảng chính thức (Biên bản của Chi Đoàn, Biên bản của Liên Chi Đoàn và 02 Nghị Quyết của Đoàn trường)

          Trân trọng./.

 

 

T/M CHI BỘ

P.BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Dung

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1.1. DS phân công hướng dẫn đảng viên dự bị (Đính kèm TB_01).doc)Danh sách phân công hướng dẫn đảng viên dự bị chuyển đảng chính thứcMr.Dung51 kB2017-05-14 03:292017-05-14 03:29