ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

CHI BỘ SINH VIÊN HỌC SINH 2

Số: 04-TB/SVHS2

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc học lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt 1 năm 2017


 

         Thực hiện thông báo của Đảng ủy trường Đại học Công nghiệp Thực phẩ Tp. Hồ Chí Minh về việc cử đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới;

         Chi bộ Sinh viên Học sinh 2 thông báo về việc tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới, đợt 1 năm 2017 như sau:

1- Đối tượng:

         - Đảng viên dự bị của các chi bộ, chưa trả qua lớp học bồi dưỡng đảng viên mới

         - Chi bộ sinh viên học sinh 2 gồm 03 đồng chí sau:

                  + Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hà

                  + Đ/c Lê Thị Thanh Đa

                  + Đ/c Phan Thị Như Yến

2- Thời gian và địa điểm học tập:

         - Thời gian:

         + Mỗi tuần học ba ngày, mỗi ngày học từ 8h00 đến 16h30.

         + Các ngày cụ thể: 15/6, 16/6, 17/6, 21/6, 22/6, 23/6, 27/6, 28/6, 29/6/2017

         - Địa điểm: Hội trường A Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp trung ương tại Tp.HCM (số 12 Võ Văn Kiệt, lầu 4, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM).

         Lưu ý:

          Theo quy định của Đảng, tất cả đảng viên mới cần trải qua lướp học bồi dưỡng đảng viên mới, mới đủ điều kiện để chuyển đảng chính thức.

         Chi ủy chi bộ Sinh viên Học sinh 2 đề nghị các đồng chí đảng viên dự bị có tên trên theo dõi và thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng./.

 

- Nơi nhận:

- Các đảng viên có tên như trên (để thực hiện);

- Lưu: Chi bộ SVHS2.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Dung