ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP  TRUNG ƯƠNG TẠI TP. HCM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                        SỐ: 15/TB - ĐU

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017

 

       Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 (Ban hành kèm theo kế hoạch số 02- KH/ĐUK). Để thực hiện tốt công tác  kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên năm 2017; Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM thông báo tới các đồng chí bí thư chi bộ triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Phần dành cho đảng viên:

      - Bản kiểm điểm cá nhân (kèm theo mẫu 1)

      - Phiếu bổ sung đảng viên năm 2017 (kèm theo mẫu 2)

      - Phiếu nhận xét 76 (đã gửi cho các chi bộ theo thông báo số 12/TB-ĐU của Đảng ủy Nhà trường)

2. Phần dành cho chi bộ:

      - Biểu điểm đánh giá của chi bộ năm 2017

      - Mẫu phân tích chất lượng chi bộ (15 biểu mẫu phân tích chất lượng của chi bộ).

Lưu ý: Các đồng chí Bí thư chi bộ triển khai thực hiện và nộp kết quả lại cho Đảng ủy Trường chậm nhất là ngày 26/12/2017 (bao gồm 01 bản file giấy cho đồng chí Cao Xuân Thủy và file mềm qua địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Nơi nhận:

- Bí thư các chi bộ

- Lưu Văn phòng đảng ủy.                                                             

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ (đã ký)

 

 

 

 PHAN XUÂN CƯỜNG

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Mẫu 01_ Bản kiểm kiểm đảng viên.doc)Mẫu 01_ Bản kiểm kiểm đảng viênMr.Dung55 kB2017-12-04 03:342017-12-04 03:36
Download this file (Mẫu 02_ Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên.doc)Mẫu 02_ Phiếu bổ sung lý lịch đảng viênMr.Dung51 kB2017-12-04 03:342017-12-04 03:36
Download this file (Mẫu 03_ Phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú.doc)Mẫu 03_ Phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trúMr.Dung27 kB2017-12-04 03:352017-12-04 03:35