บทสวดชัยยะมงคลคาถา (ชัยน้อยมงคลลาว) พระครูใบฎีกาผาสุข ฐานวีโร | มงคลจักรวาลน้อย

บทสวดชัยยะมงคลคาถา (ชัยน้อยมงคลลาว) พระครูใบฎีกาผาสุข ฐานวีโร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

บทสวดชัยยะมงคลคาถา (ชัยน้อยมงคลลาว) พระครูใบฎีกาผาสุข ฐานวีโร

พระคาถาชินบัญชร 130 จบ ฉบับเต็ม – #ฟังก่อนนอน ฟังไปหลับไป มีอานุภาพมาก ฟังกันยาวๆ ทั้งวันทั้งคืน


พระคาถาชินบัญชร 130 จบ ฉบับเต็ม มีอานุภาพมาก สำหรับฝึกสวด พร้อมบทแผ่เมตตา ฟังกันยาวๆ เปิดฟังได้ทั้งวัน

พระคาถาชินบัญชร 130 จบ ฉบับเต็ม - #ฟังก่อนนอน ฟังไปหลับไป มีอานุภาพมาก ฟังกันยาวๆ ทั้งวันทั้งคืน

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาฬน้อย \”ฉบับเจริญจิตฺตภาวนา


See also  ตัดต่อรูปภาพด้วยสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียว | แอ พ แต่ง ภาพ สวย ๆ

สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต
\”..มงคลจักรวาฬน้อย (คำแปล)
ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยคือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘๔๐๐ ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฏก ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า ขอโรค ภัย อันตราย อุปัทวะ นิมิตร้อย สิ่งไม่เป็นมงคล ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น จงฉิบหายมลายสูญไป ขอท่านจงเป็นผู้เจริญอายุ เจริญทรัพย์ เจริญสิริ เจริญยศ เจริญพลัง เจริญวรรณ เจริญสุข ทุกเมื่อเทอญ
ด้วยเดชานุภาพ ขอความทุกข์ โศก โรค ภัย เวร ศัตรู อุปัทวะอันตรายทั้งหลาย จงพินาศมลายไป ขอท่านจงเป็นผู้มีความสำเร็จแห่งชัย มีทรัพย์ มีลาภ มีความสวัสดี มีความโชคดี มีความสุข มีพละกำลัง มีสิริ อายุ วรรณะ โภคะ มีความเจริญ มียศตำแหน่ง อายุยืนได้ร้อยปี มีความสำเร็จในชีวิต ขอสิ่งเป็นมงคลทั้งปวง จงมีแก่ท่าน ขอเทพยดาทั้งปวง จงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งธรรมทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่าน ในกาลทุกเมื่อ ขอสิ่งเป็นมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเทพยดา จงคุ้มครองรักษาท่าน ตลอดไปเทอญฯ
\”..มงคลจักรวาฬน้อย
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆา
นุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง
ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ
ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพ เต โรคา
สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา
สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ
อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก
พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ
\”จัดทำเผยแพร่เพื่อรักษามรดกธรรมของพระพุทธศาสนา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์แก่พุทธบริษัทสืบต่อไปฯ
..ทั้งนี้ทางช่อง ต้องขอขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนสร้างผลงานภาพ สำหรับนำมาประกอบวีดีโอ ไว้เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
\”จัดทำเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทาน..ไม่มีการจำหน่าย หรือ มีค่าตอบแทนใดๆ\”
[จัดตั้งช่องธรรมะโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต]

See also  วิธีร้อยพวงมาลัยดอกดาวเรือง🌻แบบกลมEp.72 | พวงมาลัย วัน แม่ สวย ๆ
See also  วิ่งหนีสุดชีวิตเลย! นี่มันผีป๊อปอิทเดินได้ โดรนจับภาพEp 203 | แอ พ เอา รูป มา ต่อ กัน

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาฬน้อย \

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาฬน้อย


บทสวดมนต์ มงคลจักรวาฬน้อย

สามเณรเชนสวดมนต์บทมงคลจักรวาลน้อย


การศึกษา

สามเณรเชนสวดมนต์บทมงคลจักรวาลน้อย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆDesign

Leave a Comment