บทสวดพระคาถาชินบัญชร 3 จบ แผ่เมตตา | บทสวดมนต์ก่อนนอน อิติปิโส9จบ

บทสวดพระคาถาชินบัญชร 3 จบ แผ่เมตตา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เสียงสวดพระคาถาชินบัญชร ของท่านสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)สวดเพื่อเสริมบุญบารมี สะสมบุญ แคล้วคลาด ชีวิตเจริญร่วงเรือง พร้อมทั้งบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

บทสวดพระคาถาชินบัญชร  3 จบ แผ่เมตตา

อิติปิโส9จบ [เต็ม] พร้อมคำอ่าน ตัวนับ 🙏 | #กล่อมให้หลับ #สวดมนต์กันเถอะ #อยู่ที่ไหนก็สวดมนต์ได้


สวดอิติปิโส9จบ พร้อมคำอ่านและตัวนับ | กล่อมให้หลับ สวดมนต์กันเถอะ นู๋เข้หลับก่อน อยู่ที่ไหนก็สวดมนต์ได้ ฟังแล้วสบายใจ

คำแปล บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ
บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ
อิติปิ โส ภะคะวา (เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น) อะระหัง (เป็นผู้ไกลจากกิเลส) สัมมาสัมพุทโธ (เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง) วิชชาจะระณะสัมปันโน (เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ) สุคะโต (เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี) โลกะวิทู (เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง) อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ (เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า) สัตถา เทวะมนุสสานัง (เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย) พุทโธ (เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม) ภะคะวาติ. (เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้)
บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม (พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว) สันทิฏฐิโก (เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง) อะกาลิโก (เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล) เอหิปัสสิโก (เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด) โอปะนะยิโก (เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว) ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. (เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ ฯ)
บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ (สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว) อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ (สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว) ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ (สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว) สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ (สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว) ยะทิทัง (ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ) จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา (คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ) เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ (นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า) อาหุเนยโย (เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา) ปาหุเนยโย (เป็นผู้ควรแก่สักการะที่จัดไว้ต้อนรับ) ทักขิเณยโย (เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน) อัญชะลีกะระณีโย (เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี) อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. (เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้)

See also  สายเปย์ต้องดู!! 5 ของขวัญที่ 'ผู้ชาย' อยากได้มากที่สุด | เซอร์ไพรส์แฟนวันเกิด

อิติปิโส9จบ [เต็ม] พร้อมคำอ่าน ตัวนับ 🙏 | #กล่อมให้หลับ #สวดมนต์กันเถอะ #อยู่ที่ไหนก็สวดมนต์ได้

บทอิติปิโส (9 จบ) สวดมนต์ทุกวันชีวิตดีขึ้นทันตา #บทอิติปิโสฯ


บทสวดมนต์อิติปิโสฯ (9จบ) บทอิติปิโส สวดมนต์
ผู้สวดสามารถสวดให้ครบ 9 จบ หรือ เปิดวนให้เกินอายุตัวเอง 1 จบ หากสามารถสวดครบหรือเกิน 108 จบ(ตามกำลังวัน)ได้ทุกวันจะมีอานุภาพสูงมาก เป็นการสวดเสริม และสร้างบารมีซึ่งมีจำนวนเท่ากับลูกปะคำพอดี มี108 เม็ด แล้ว108 ยังเท่ากับกำลังนพเคราะห์รวมกันทั้งหมด โดย กำลังวัน มีดังต่อนี้
วันอาทิตย์ กำลัง 6
วันจันทร์ กำลัง 15
วันอังคาร กำลัง 8
วันพุธ กำลัง 17
วันพฤหัสบดี กำลัง 19
วันศุกร์ กำลัง 21
วันเสาร์ กำลัง 10
วันพุธกลางคืน กำลัง 12
หากสวดครบแล้วให้ทำการอโหสิกรรมให้ผู้อืนแล้วจึงแผ่เมตตาให้ตัวเองและผู้อื่น จากนั้นให้ขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวร ทำแบบนี้ทุกวัน ชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอน!! และจะดีมากขึ้น หากทำการขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรแบบเฉพาะเจาะจงกับผลกรรมที่กำลังได้รับอยู่ สาธุ
บทสวดอิติปิโสฯ ไม่ได้ถูกแต่งขึ้นจากพระรูปใด แต่บทสวดอิติปิโสฯได้ถูกถอดแบบจากพุทธพจน์โดยตรง เมื่อใดก็ตามที่อ้างอิงพุทธพจน์ แปลว่าตอนนั้นกำลังอ้างถึงความจริงอันเป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาแล้ว การอ้างถึงสัจจะความจริงอันเป็นมงคลสูงสุด ย่อมบังเกิดผลไพบูลย์สูงสุดไปด้วย สิ่งที่หลายคนเห็นประจักษ์ตรงกันเมื่อสวดหลายๆจบ คือ จะมีความรู้สึกสว่าง ปลอดโปร่ง อบอุ่นใจ สัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้นรอบๆตัว แม้แต่คนไม่ทราบคำแปลเลยก็จะเกิดประสบการณ์เดียวกัน แต่ถ้าทราบคำแปลด้วยแล้วก็จะยิ่งบังเกิดความเลื่อมใส มีความศรัทธาและมีความแน่วแน่กับการสวดมนต์มากยิ่งขึ้น
บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.
คำแปล: พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ [ ความรู้และความประพฤติ ] เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว [ คือ ไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั้น ] เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์
บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ.
คำแปล: พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน
บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
คำแปล: สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ[คือพระอริยบุคคล ๘]นั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
อานิสงค์ของการสวดบทอิติปิโสฯ
การบูชาคุณของพระพุทธเจ้า สวดทุกวันสร้างปาฏิหาริย์ พลิกชะตาชีวิต เป็นเกราะแก้ววิเศษคุ้มกันภัยอันตรายทั้งปวง ป้องกัน ยักษ์ มาร และ ภูติผี ปีศาจ อำนาจมืด และป้องกันคุณไสย์ ได้ดี
ทำให้อายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยเบียดเบียนง่าย ไม่มีอุบัติเหตุ
ป้องกันการเบียดเบียนของเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามเรามาทั้งภพภูมิปัจจับันและจากมิติอื่น
ทำให้จิตใจเข้มแข็งมีพลังอำนาจ สมองปลอดโปร่ง จำอะไรแม่นยำ ปัญญาดี หลับสบาย
จะมีสมาธิ เทวดารักษา
ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์
ถ้าสิ้นชีวิตลงในขณะใดก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิ เป็นการปรับภพภูมิของผู้สวดอยู่เป็นนิจได้
เป็นภูมิคุ้มกันโทสะและโลภะในทุกสถาณการณ์

See also  บ้านที่จะมี \"นักจัดบ้าน\" ระดับโลก​มาจัดบ้านให้คุณ!? | The Marq Exquisite | จัด บ้าน ปี ใหม่
See also  Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bán Khóa Học Online như Unica, Udemy, Edumall (Toàn Tập A - Z) | khóa học thiết kế edumall | Tổng hợp những kiến thức học thiết kế hữu ích nhất

บทสวดอิติปิโส สวดอิติปิโส บทอิติปิโส อิติปิโส อิติปิโสฯ สวดมนต์ บทสวดมนต์ สวดมนต์
หากมีความผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทำคลิป ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
Credit: thank you very much for the beautiful motion background videos which can be found at this website: www.motionbolt.com

บทอิติปิโส (9 จบ) สวดมนต์ทุกวันชีวิตดีขึ้นทันตา #บทอิติปิโสฯ

อิติปิโส 9 จบ เสริมดวง บุญบารมี เปลี่ยนชีวิตได้ราวกับปาฏิหาริย์


อิติปิโส 9 จบ เสริมดวง บุญบารมี เปลี่ยนชีวิตได้ราวกับปาฏิหาริย์

อิติปิโส 9 จบ เสริมดวง บุญบารมี เปลี่ยนชีวิตได้ราวกับปาฏิหาริย์

อิติปิโส 9 จบ พร้อมบทสวดมนต์ เด็กสวดตามได้ เสริมบุญบารมี เปลี่ยนชีวิตได้ราวกับปาฏิหาริย์


บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.
บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ
วิญญูฮีติ.
บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

อิติปิโส 9 จบ พร้อมบทสวดมนต์ เด็กสวดตามได้ เสริมบุญบารมี เปลี่ยนชีวิตได้ราวกับปาฏิหาริย์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Design

Leave a Comment